חנוכה

"ונסו הצללים"

רוצים לשפר את שלום הבית? תדליקו הרבה נרות. נר שבת מדליקים משום שלום בית ונר חנוכה מוגדר כ"נר איש וביתו". על סוגי חשך והנרות שמאירים אותם. טור לשבת חנוכה. 

לקריאת המאמר

"טיפול רגשי" או טיפול שנוגע ללב

בתורת החסידות נחשב חג החנוכה, כ"חג החינוך", ולכבודו נדון בשאלה שהגיעה לשולחננו, ועוסקת בסוגיה מתחום חינוך הילדים והעזרה הרגשית עבורם

לקריאת המאמר

לטבוע בטבע

היחס למדע בתניא, חלק ב' לאיזה פגם גורם העיסוק במדע בדרך לא מתוקנת וכיצד מלחמת החשמונאים ביון קשורה עם תקונו של פגם זה?  

לקריאת המאמר

חכמה בגוים – תגייר

"חכמה בגוים תאמין" אין פירושו שיש לאמץ את החכמה והתרבות הכלליים כמות שהם, אלא שיש לאמן אותם - לעבד ולהכשיר אותם עד שייכנסו תחת כנפי האמונה. 

לקריאת המאמר

הסולידריות היהודית ומלחמת התרבות

חג החנוכה מפגיש אותנו מחד עם הסולידריות היהודית אל מול אומות העולם ומאידך עם מלחמת תרבות המתחוללת בתוך עם ישראל ומבטיח נצחון בשתי החזיתות

לקריאת המאמר

בזמן הזה

את ימי חג החנוכה אנו רגילים לספור בסדר עולה, מ-1 עד 8. אבל, ישנה אפשרות לספור בסדר הפוך, לדעת בית שמאי. מה מלמדת אותנו צורת הספירה? עבר הווה ועתיד בחנוכה

לקריאת המאמר

נצחת וגם ירשת

חנוכה הוא חג של נשיאת הפכים המתאפשרת כתוצאה מהנצחון על היוונים, הבירור והשימוש בנקודת האמת הפנימית שלהם. התבוננות תמציתית מתוך הספר החדש "הנרות הללו". חנוכה שמח ומאיר!

לקריאת המאמר

ניפגש בסיבוב...

אור נרות החג רועד בחלון, קערת לביבות על השולחן, ואנו יוצאים לסיבוב בעקבות הסביבון: מבט עומק על משמעותם של מנהגי ישראל בכלל, ושל הסביבון הרוקד על חודו והופך את הריבוע לעיגול של נס גדול.   

לקריאת המאמר

אור וחום בנרות חנוכה

שתי תכונותיו העיקריות של הנר הן אור וחום. האור מופיע בעינים וחושף דברים נעלמים, והחום מופיע בלב, מרכך ופותח אותו.

לקריאת המאמר

שמונת פני היופי

ישנן שמונה מלים נרדפות בעברית ליופי, המקבילות לימי החנוכה. יחדיו, הן מצטרפות לפסיפס מרהיב של מהות היופי, ומסייעות לתקן את אידיאל היופי היווני. 

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION