ראש השנה

זה היום תחלת מעשיך

הטבלה המחזורית באור התורה, חלק א' כיצד ניתן למצוא את הטבלה המודרנית של היסודות הכימיים בתוך מעשה בראשית? מה נוכל לגלות על עולם החומר אם נמצא הקבלה בין תיאור הבריאה ובין היסודות הכימיים?  

לקריאת המאמר

בשופר גדול לחרותנו

תקיעת השופר המעוררת אותנו לתשובה בימי אלול ותשרי היוותה עוד מזמן חז"ל סימן ואות למרד באויב. כזו היתה תקיעתו של הרב משה צבי סג"ל ביום הכיפורים שנת תר"ץ בכותל המערבי.

לקריאת המאמר

תשוב"ה לעניין

רבות נאמר ונכתב על עומקה ורחבה של התשובה. כדרכו, בוחר ר' זושא מאניפולי ללמדנו את עבודת התשובה באופן פשוט השווה לכל נפש ועם זאת צופן בחובו חידוש במהותה של התשובה

לקריאת המאמר

משל שועלים לראש השנה

מה עושים כאשר השועל שוכח את כל משלי השועלים שלו? על שועלים ואנשים, לראש השנה ויום כיפורים.

לקריאת המאמר

"אנו רעיתך ואתה דודנו"

למעלה ממדרגת 'עבדים' ו'בנים' של הקב"ה, עליהן אנו מתפללים בימים הנוראים, עומדת מדרגת ה'רעיה' המיוחדת דווקא למנהיג ישראל – המלך. מתוך הציור המיוחד של יחסי הדוד והרעיה, נוכל ללמוד על תכונותיו של המנהיג

לקריאת המאמר

החלטות טובות

ראש השנה הוא גם ראש חודש ויום הולדת לכולנו – זמן לקבל החלטות טובות ולהפטר מההחלטות הקודמות שמעיקות עלינו...

לקריאת המאמר

רק היום!

בפתיחת הפרשה מופיע כמוטיב חוזר המלה "היום". כאשר מתעמקים, רואים שהפסוקים רומזים לכך שכללות הזמן – עבר, הוה ועתיד – כלול בתוך ההווה. משמעות הדבר קשורה במיוחד לראש השנה, "זה היום תחלת מעשיך".

לקריאת המאמר

צדק, צדקה, צדיק

"העם דורש צדק חברתי"... אבל כיצד משיגים צדק אמיתי ושלם? חגי תשרי משקפים התפתחות מאידאל הצדק, לערך הצדקה, לדמות הצדיק, שרק שלושתם יחדיו מבטאים את שלמות הצדק.

לקריאת המאמר

בוקר טוב עולם

עוד שנה חלפה לה ושוב הקב"ה מחכה לנו ש'נשכנע' אותו שגם היום כדאי לבחור בעולם מחדש. אז למה הקב"ה 'הולך לישון'? ואיך אנחנו 'מעירים' אותו?

לקריאת המאמר

קוקוריקו! אבינו שבשמיים רחם!

אמירת הסליחות בימי אלול יחד עם תפילות ר"ה מתנקזות אל תוך נקודה אחת, תקיעת השופר – הקול הפשוט והגס שמבטא את הנקודה הפנימית ביותר בנפש

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION