סוכות

עולם ומלואו

כחלק מההתקהלות במצוות 'הַקְהֵל', על עם ישראל להתקדם לעבר הייעוד שלו להיות אור לגויים ולקרב גם אותם לתורה. קירוב רחוקים ובכללו גיור הגרים הראויים לכך, מרבה בכבוד שמים ומעורר את הקב"ה לגאולה השלימה

לקריאת המאמר

תסוכני בבטן אמי

הסוכה היא 'המכה בפטיש' של בניין הקשר שלנו עם הקב"ה שהחל בחודש אלול, דרך ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכפורים. מהו הפן הנוסף לקשר שמלמדת אותנו הסוכה?

לקריאת המאמר

הקהל: התשובה מתבגרת

מצות הקהל העומדת לפתחנו, דווקא בימי התשובה מאהבה ומשמחה, מדגישה את ממד היראה בעבודת ה'. את אורות האהבה יש להכניס בכלים של יראה. אך יותר מכך, זו הזמנה להתבגרות ומעבר מתשובה אישית-פרטית לתשובה לזהות יהודית ציבורית

לקריאת המאמר

שמחת סוכות

חג הסוכות נע בין שני קצוות מנוגדים, "זמן שמחתנו" - השמחה שפורצת גבולות, ומאידך הענוה והשפלות שנובעים מארעיות הסוכה ומאווירה הנוגה של מגילת קהלת – "הכל הבל"

לקריאת המאמר

לחזור לחיים, בגדול

שמחת תורה בא אחרי כמעט חודשיים של 'עבודה'. מתחילים בחודש אלול, עם תקיעות השופר והמלך בשדה; עוברים דרך ימי הסליחות, עם התפלות ו"בשת הפנים"; ממליכים את ה' בראש השנה, עם כל העבודה המאומצת; מתחזקים ומשתנים בעשרת ימי תשובה; מתוודים ומתכפרים ביום כיפור; עסוקים במצוות בימים שבין יום כיפור לסוכות; שמחים ומקיימים את מצוות החג בסוכות; ואז הכל מגיע ליום אחד, מיוחד ומרוכז מאד, שמחת תורה. מה קורה ביום הזה?

לקריאת המאמר

ואיפה הלולב?

את מי מארבעת המינים נבחר למלך-מנהיג? מבט נוסף על האחדות המתגבשת סביב כל אחד מהרביעיה של חג הסוכות

לקריאת המאמר

שמחים עד השמים

בסוכות ושמחת-תורה השמחה מגיעה להילוך שלישי ורביעי, עד "ושמחת בחגך והיית אך שמח" - לא רק בשיר  

לקריאת המאמר

להיות אתרוג

איך לשמור על עדינות פנימית מבלי להיות פגיע ומסתגר? האתגר של האתרוג  

לקריאת המאמר

שמחת החיים הצנועים

חג סוכות מלמד אותנו לחיות כמו עניים ולשמוח כמו עשירים. בחינה מחודשת ואקטואלית של ערכי הכלכלה לאור חג האסיף

לקריאת המאמר

עלים לתרופה

 ארבעת המינים רומזים לתהליך יסודי של רפואת הנפש ליחיד וגאולת הציבור. ארבעת המינים כרפואה טבעית מומלצת...

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION