התקשרות לרבי

איך מתקשרים לרבי מליובאוויטש? לא התקשרות בטלפון אלא התקשרות עמוקה של חסיד לרבי, התקשרות שיש בה התמסרות והזדהות, ושמכוחה ניתן "להפוך את העולם"

מתוך ציור של ברוך נחשון

המשך קריאה: התקשרות לרבי

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION