תורת הנפש

תיקון מול שליחות

כיצד נדע מהי שליחותינו בחיים? כיצד נדע את המטרה עבורה ירדנו לעולם הזה? החסידות מגלה שישנו הבדל מהותי בין מה שמכונה ה"תקון" ובין ה"שליחות"

לקריאת המאמר

זהירות, יש עמלק בדרך!

בין זיהוי הבעיה לפתרון הנכסף יש עוד שלב – הדרך,  ושם בדרך אורב לו האויב התמידי שלנו, שתמיד יקפוץ על כל הזדמנות לקרר ולהרוס כל התעוררות לטובה. עמלק – "אשר קרך בדרך"

לקריאת המאמר

בטחון בה' ושליחות אישית

לכל יהודי שליחות אלקית שבגינה הוא בא לעולם הזה. אף אחד לא יודע מראש מה השליחות שלו אלא היא מתגלה מתוך החיים ומתוך שבאמצעות הבטחון בה' אנו מנהלים דיאלוג מתמיד עם הקב"ה

לקריאת המאמר

בגדי כבוד ותפארת

על לבושי הגוף ומלבושי הנפש לכבוד פרשת תצוה

לקריאת המאמר

מאן מלכי? רבנן!

כהכנה ליציאת מצרים קיבלנו את מצות קידוש החודש שתכליתה להכין אותנו לכך שבכוחנו לכוון ואף לשנות את המציאות והטבע לקראת מילוי החזון והחלום הטוב שבנפש האלקית של כל אחד ואחת מאתנו

לקריאת המאמר

נער ישראל ואֹהבהו

תורת החסידות שופכת אור על המבנה הנפש שלנו ושל ילדנו. מהו אם כן משבר נעורים? איך ההורה והמחנך יכולים להתמודד איתו? ואיך נעשה זאת יד ביד עם הנער?

לקריאת המאמר

בנית חזון אמוני

כדי לצייר חזון עתידי המבוסס על אמונה דרושה הרבה התבוננות. בפרשת וארא הקב"ה מראה למשה רבינו דוגמא של בנית חזון על ידי התבוננות והקבלת חלקיו לשם העצם, שם הוי'. צורה זו של התנהלות מתוך התבוננות וישוב הדעת דרושה במיוחד כיום לפרט ולכלל.

לקריאת המאמר

"בכורי אתה"

כולנו רוצים, או לפחות 'רוצים לרצות', אבל מה לעשות שתמיד יש הפרעות? בתורת הנפש היהודית אנו מוצאים את המפתח להשקטת ה'רעשים' האלו בדמותה של האמונה. "צדיק באמונתו יחיה"

לקריאת המאמר

בעל החלומות

מדת הבטחון שלימד הבעל שם טוב באה לתת לאדם את הכח לעצב את המציאות לפי חזון אמוני של נפשו האלקית. לתהליך אותו צריך לעבור בדרך למימוש החזון קוראים 'קביעה רצונית', ואת התהליך מטיב להדגים יוסף הצדיק

לקריאת המאמר

"ונסו הצללים"

רוצים לשפר את שלום הבית? תדליקו הרבה נרות. נר שבת מדליקים משום שלום בית ונר חנוכה מוגדר כ"נר איש וביתו". על סוגי חשך והנרות שמאירים אותם. טור לשבת חנוכה. 

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION