סיפורי צדיקים

הצגת # 
סוכה במתנה

ישבתם פעם בסוכה כשרה כשמסביב גשם שוטף ורק הסוכה שלכם יבשה? הבעש"ט זיכה את גיסו, ר' גרשון קיטוב, בנס מיוחד שכזה בזכות מציאת חן פשוטה

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי נח מלעכוויטש - הפָּריצה שהתכווצה

 

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי לוי יצחק מברדיטשוב - בנות קול השופר

מסופר כי המגיד מקוז'ניץ חכה עם התקיעות שלו עד שיסיימו לתקוע בבית מדרשו של רבי לוי יצחק, לאחר שראה בשמים שרק מהכנותיו לתקיעות מתבטלים כל הקטרוגים. מכיון שכך, הבאנו כאן כמה סיפורים אודות עבודתו בשעת התקיעות:  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
השר שלום מבעלז - המרחם על הבריות

השר-שלום מבעלז מגלה את מידת הרחמים של הקב"ה ופועל ישועות בקרב הארץ

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי שמחה בונים מפשיסחא "נעשה תשובה ביחד"

כשמו כן הוא - שמחה! הסיפורים המופלאים על רבי בונים שוזרים דמות שמחה מלאת חיים בד בבד עם שפלות ספוגה באהבת ישראל

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי ישעיה מטשחויב - בנים תמורת מכות

עצם כוחו של רבי ישעיה לברך בזרע של קיימא, נובע משתי תכונותיו: שפלותו שהניעה אותו לקבל הכאות במרחץ כאחד האדם, וזכות אביו הקדוש רבי חיים מצאנז.

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי אהרן מבעלזלקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי הלל מפאריטש - צדיק במעשה

ריבוי הסיפורים על רבי הלל מפאריטש, מבטאים את האימרה של הצמח צדק על רבי הלל - צדיק במעשה

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
החוזה מלובלין - לדחוק את הקץ

במהלך הדורות עמדו צדיקים מיוחדים ולחמו את מלחמות ה' לזרז ולקרב את הגאולה. החוזה מלובלין מלמד אותנו פרק בתשוקה להבאת הגאולה

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
ה'אור לשמים'

שלושה סיפורים על רבי מאיר מאפטא, ממלא מקומו של החוזה מלובלין, מתארים עליה ממניעים שכליים לתשוקה פנימית ומשם לפנימיות המח

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION