הצגת # 
סיון: חוש ההילוך

| י"ב חושי הנפש, פרק 3 | חוש הנפש של סיון הופך את ההלכה התיאורטית להליכה מעשית. השבט המגלמו הוא זבולון – שבט הסוחרים הנודד בעולם ומתרגם הלכה למעשה. 

לקריאת המאמר

ניר מנוסי 7525
הבעל שם טוב

דמותו של הבעש"ט, שנפטר בחג השבועות לפני כ-250 שנה, אינה פוסקת להכות גלים ולהתפצל להמוני "בעל-שם-טובים" קטנים...

לקריאת המאמר

יוסי פלאי 2511
היהודי המהלך

זבולון, הסוחר הנודד, מביא אוצרות מעבר לים לחברו יששכר ולבניין המקדש. מאמר נוסף בסדרת החודשים והשבטים - לחודש סיון.

לקריאת המאמר

יוסי פלאי 976
סיון - כתר תורה

איך מתכוננים לחג השבועות? מלבד מתכון מנצח לעוגת גבינה חגיגית, מומלץ לעבוד על השילוב הנכון של "נעשה ונשמע" ועל סוד ההליכה המגיעה אל התכלית בהר סיני. מאמר נוסף בסדרת החודשים והאותיות.

לקריאת המאמר

יוסי פלאי 2649

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION