חברה ומדינה

כריזמה יוצרת עם

"אין מלך בלא עם", והתכונה הראשונה בה נבחן מנהיג היא יכולתו לגבש סביבו עם. הכריזמה המלכותית, המלווה בשמחה רבה, מדביקה את הסובבים אותו ומעצבת אותם כעמו-שלו.

לקריאת המאמר

נסיון העושר

  בעולם של שפע ורווחה, בו אנו חיים היום, חשוב לזכור את תכלית "נסיון העושר" - המתנות שה' נותן לנו את דרישות 'לעשות חיל' ולנצל אותן במלואן להבאת הגאולה

לקריאת המאמר

חיים מלאים בארץ ישראל

החסידות חוללה את התפשטות תורת ארץ ישראל בעולם כולו. העבודה של דורנו היא להמשיך את התורה הזו למימוש בפועל בארץ ישראל, עד ש"עתידה ארץ ישראל להתפשט בכל הארצות

לקריאת המאמר

יום ירושלים מחכה לגואל

למה הציבור לא חוגג את 'יום ירושלים', ומתי תבוא השמחה...

לקריאת המאמר

וחי אחיך עמך

במדינה יהודית מתוקנת, עידוד עבודה עברית הוא משימה לאומית ראשונה במעלה

לקריאת המאמר

מטראמפ ועד משיח בן דוד

הגיע הזמן שגם אנחנו נתייחס לירושלים כראוי לה, עיר דוד.

לקריאת המאמר

על הדתה ושלום

מה יש לנו לומר על הדתה? השלום האמתי יבוא כאשר נגלה את השורש הקדוש של "דת החילוניות" 

לקריאת המאמר

מתקדמים ביחד

במאה השנים האחרונות, בהן נוצר מצב בו רוב מנין מעם ישראל – וגם רוב הבנין (הארגוני-ממסדי-מעשי) של העם היושב בציון – מגדיר עצמו כלא-דתי, התעצבו דרכים שונות בהן מתייחס ציבור היראים לשאר עם ישראל. ניתן לזהות שלש דרכים, המכוונות כנגד תהליך התיקון היסודי ביותר שהתווה מורנו הבעל שם טוב – הכנעה-הבדלה-המתקה[ב]:

לקריאת המאמר

לשוט באניה הרעועה

בימים בהם עוסקים בעצמאות עם ישראל בארצו ובמשמעותה של ציונות אמתית עלינו לשאת עינים אל רבותינו גדולי ישראל שעמדו בראש העליות הראשונות לארץ. הדבקות בדרכם, במסירות ובנכונות לעמוד בקשיים, תוליך את ספינתנו לגאולת העם והארץ. לימוד מסיפורי בעל "פרי הארץ", הרבי של ארץ ישראל.  

לקריאת המאמר

אני מאמין

יחס מאמין למאורעות השואה, מכעס וזעקה עד לגילוי אור חדש מתוך החשכה.

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION