הצגת # 
היכן נמצא השם שלי בתורה?

תלמיד אחד של הרמב"ן כפר בכל התורה כולה משום שלא מצא בפרשת האזינו את שמו. כאשר הראה לו רבו היכן מסתתר שמו הדבר עוררו לתשובה. 

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי 5554

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION