הצגת # 
המלך העלוב והזקוף

זקיפות הקומה היהודית אינה סותרת את תכונת הענוה הפנימית

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי 2093

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION