מיעוט ושמחה

אמרו חכמינו: "משנכנס אב ממעטין בשמחה", ונתבאר בחסידות שגם את עבודת ה"ממעטין", עבודת המיעוט הנדרשת בימי אב, יש לעשות "בשמחה".

המשך קריאה: מיעוט ושמחה

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION