הצגת # 
יושר מיושר

כיצד מתנהג אדם ישר? ישנו 'יושר מעוקם' של "איש הישר בעיניו יעשה" (המתעקם בשל עודף מודעות עצמית, מאז חטא עץ הדעת), וצריך ליישר אותו על ידי יושר אלוקי, "הישר בעיני ה'" (מודעותאלקית). התכלית היא לחזור ליושר הטבעי שלפני חטא עץ הדעת, "האלקים עשה את האדם ישר" (מודעות טבעית).   

לקריאת המאמר

נכתב על ידי איתיאל גלעדי 245
בשבע עיניים - שופטים

שבעה רעיונות קצרים לפרשת שופטים - מתוך המסר היומי הנשלח בוואצאפ

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי 626
אמנות התמימות

תמים תהיה עם ה' א-להיך..." אבל כיצד? שלושה פירושים לפסוק יסודי זה מצטרפים לכדי שיעור עמוק על המצווה שהיא בו-זמנית הפשוטה והמסובכת ביותר – להיות תמים.  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי 3231

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION