הצגת # 
שירת הנשים

המעורבות הרגשית המפותחת של נשות בני ישראל בחוויית השעבוד היא שהולידה את שירת מרים בנפול המצרים, והיא המכינה את הכלה – עם ישראל לחופה של מעמד הר סיני

לקריאת המאמר

היום יוצאים ממצרים

יציאת מצרים היא חוויה מתחדשת בסדר יומו של היהודי, כפי שאנו עוברים במהלך התפילה היומית - מתחילים בצעקה מתוך המיצר ומסיימים בשירה גדולה.    [ציור מאת יחיאל אופנר]

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION