הצגת # 
כל התורה על חמש רגליים

כל התורה מן השמים, אך ישנם פסוקים שהם עיקריים מהאחרים. בכל חומש יש פסוק בולט שהוא העיקרי בתוכו. אם מחברים פסוקים אלו יחדיו הם מונים 49 מלים, ומאירים באור חדש את ספירת העֹמר.   

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי 3810

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION