קול יעקב – י"ט בכסלו

קול יעקב – י"ט בכסלו

מה הסוד של חג הגאולה בי"ט בכסלו והמשכו בכ' בכסלו? הבעל שם טוב, הרב המגיד ואדמו"ר הזקן הם שלשת "אבות החסידות". הבעש"ט כאברהם אבינו, עמוד החסד. הרב המגיד כיצחק אבינו, עמוד העבודה. ואדמו"ר הזקן כיעקב אבינו, עמוד התורה....

קרא עוד

מאמרים חדשים נוספים

רבי זושא מאניפולי | לא התכוונתי...

רבי זושא מאניפולי | לא התכוונתי...

  אתה ואני- כמו נשמה וגוף, אמר המגיד לרבי זושא. איך עובד צדיק של גוף? ומה הקשר לחנוכה? על תיקון התוהו, מסירות פשוטה...

קרא עוד
המגיד ממעזריטש | מי אני?

המגיד ממעזריטש | מי אני?

איך אומרים "אני" בחסידית? יש בכלל מילה כזו? תלוי, כנראה, מי אומר... שפלות ודבקות, ענווה ותוקף, והשאיפה המשיחית של הרב המגיד

קרא עוד
אדמו"ר האמצעי | ישנו בעולם

אדמו"ר האמצעי | ישנו בעולם

מה עושה רופא שלא מוצא סיבה למחלה? מצהיר על גורם פסיכולוגי... כשהוא מנסה גם לקבוע מהו, הסיפור מסתבך. על מה שיש ומה...

קרא עוד

חדש! יעלת חן - הפינה הנשית

נשיות מאמינה

נשיות מאמינה

שרה אמנו היא יהודיה זקופת-קומה, השווה לבעלה ואף עולה אליו (כמאמר ה' אליו "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה"). ובכל זאת, מתוך אמונה...

קרא עוד
רק חצי

רק חצי

מצוות הבאת מחצית השקל, היוותה את הקריאה המיוחדת לפני שבועיים. ואולם, זכר למחצית השקל מביאים דווקא בתענית אסתר שתחול השבוע, ולירושלמים במנחת יום הפורים...

קרא עוד
שטות דקדושה

שטות דקדושה

משנכנס אדר אנו מוצאות את עצמנו מחפשות את האיזון בין רצינות תהומית לליצנות פרועה, ה'שטות דקדושה' עוזרת לנו לחרוג מהמסגרת ונותנת לנו טעימה של...

קרא עוד

תורת הנפש - פסיכולוגיה יהודית

בלב שלם

בלב שלם

תשובה, גם במדרגות הבסיס שלה, קשורה בעצם לתנועת התשובה העמוקה ביותר של הנפש - "תשובה עילאה". מתוך אותה נקודה פנימית גם החזרה...

קרא עוד

פנימיות המצוות

להתפלל עם הצדיקים

להתפלל עם הצדיקים

כשאדם נגש לתפלה הוא נתקל בשלל מבוכות קיומיות - האם להתפלל? על מה להתפלל? איך להתפלל? ומי הוא בכלל, אני, המתפלל? דמויות הצדיקים-המתפללים בתנ"ך...

קרא עוד
מבוא לכוונות

מבוא לכוונות

היחס לכוונות התפלה בחסידות

קרא עוד
חובה שהיא תענוג

חובה שהיא תענוג

אור השבת – מעין עולם הבא

קרא עוד

תורה ומדע

 פרצוף הרפואה

פרצוף הרפואה

"וְרַפֹּא יְרַפֵּא". בכל פעם שיש כפילות כזו בתורה צריך לפרש ולהסביר למה הדבר נאמר פעמיים. במאמר נתבונן בשבעה פירושים במדרש המסבירים את הכפילות...

קרא עוד
האקדמיה התורנית – פרק א

האקדמיה התורנית – פרק א

מודל קבלי עמוק  מציג את ההקבלות בין המקצועות השונים של החכמה האנושית כפי שזו התפתחה מאז המהפכה המדעית של העת החדשה ובין...

קרא עוד
עולמות התורה, עולמות המדע

עולמות התורה, עולמות המדע

ארבעת העולמות, פרק 6 חיבור ראשוני בין מודל העולמות לבין סוגיית התורה והמדע מעלה כי שני העולמות העליונים שייכים יותר לתורה ושני העולמות...

קרא עוד

סיפורי צדיקים

רבי זושא מאניפולי | לא התכוונתי...

רבי זושא מאניפולי | לא התכוונתי...

  אתה ואני- כמו נשמה וגוף, אמר המגיד לרבי זושא. איך עובד צדיק של גוף? ומה הקשר לחנוכה? על תיקון התוהו, מסירות פשוטה והאדם הגדול...

קרא עוד
המגיד ממעזריטש | מי אני?

המגיד ממעזריטש | מי אני?

איך אומרים "אני" בחסידית? יש בכלל מילה כזו? תלוי, כנראה, מי אומר... שפלות ודבקות, ענווה ותוקף, והשאיפה המשיחית של הרב המגיד

קרא עוד
אדמו"ר האמצעי | ישנו בעולם

אדמו"ר האמצעי | ישנו בעולם

מה עושה רופא שלא מוצא סיבה למחלה? מצהיר על גורם פסיכולוגי... כשהוא מנסה גם לקבוע מהו, הסיפור מסתבך. על מה שיש ומה שלא, בימים...

קרא עוד

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION