רפואה שלימה

 

קבלה ורפואה

 

המערכת המורכבת והמושלמת ביותר בבריאה היא גופו של האדם, אשר נברא "בצלם אלהים". הקישור בין הגוף (החלק הפיזי, הנפש (החלק התודעתי) והנשמה (החלק האלקי שבאדם)הוא פלא מתמיד המאפשר את חיינו, האדם מצווה לשמור בריאות ושלמות נפשו וגופו - "נפש בריאה בגוף בריא" - והתורה מדריכה לכך כי שלמות זו חייבת לבוא יחד עם דאגה לצרכיה של הנשמה האלוקית שבאדם.  

לחץ כאן לרכישת הספרTPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION