אמנות החינוך

 

עקרונות מיומנויות ועצות מעשיות בחינוך

ספר זה מבוסס על סדרת שיעורים של הרב יצחק גינזבורג על קונטרס "כללי החינוך וההדרכה" של אדמו"ר הריי"ץ בהן הרב גינזבורג הסביר הן את יסודות החינוך היהודי, מטרותיו, והנחותיו לגבי נפש האדם, והן את המיומנויות הנצרכות לעוסקים בחינוך כדי להצליח במשימתם עם תלמידיהם וחניכיהם. בספר דוגמאות רבות ורלוונטיות המציגות את האופן בו ניתן ליישם את העצות הנפלאות של קונטרס "כללי החינוך וההדרכה". זהו ספר הדרכה ראשון במעלה להכוונת ופיתוח כישוריו של כל מי שעוסק בחינוך, הן במסגרות פורמאליות ולא-פורמאליות והן בבית ובמשפחה. 

לחץ כאן לרכישת הספרTPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION