שמחים עם רבי שמעון

בין משה רבינו לרבי שמעון ובין פורים לל"ג בעומר

 

למה שמחים בל"ג בעומר? לפי המסורת, זהו יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי. אבל האם זו סיבה לשמוח? הרי ביום פטירת משה רבינו, ב-ז' אדר, לא עושים כזו חגיגה, ואפילו יש נוהגים להתענות!

במיתת משה רבינו יש צער כי הוא לא זכה להיכנס לארץ ולסיים מה שהתחיל. לכן אומרים המקובלים שנשמת משה חוזרת בכל דור, להשלים את המשימה. אבל רבי שמעון גילה את סודות התורה לפני מותו והסתלק מתוך שמחה רבה, כמו פירוש המושג הילולא – שמחת חתונה! בסודות התורה שגילה רבי שמעון נמצא כבר האור של הגאולה השלמה, האור של המשיח. לכן השמחה גדולה, עד בלי די.

עיקר התורה של משה רבינו הוא המצוות המעשיות, התכל'ס – "תורה צוה לנו משה". משה עצמו רצה לקיים בפועל את כל המצוות, ולכן יש במותו צער כי חלק גדול מהמצוות תלוי בכניסה לארץ. אבל הגילוי של רבי שמעון הוא בעיקר האור של התורה, האור שמעל הגבולות ("אור מקיף" בלשון הקבלה). שימו לב שרבי שמעון היה שלש-עשרה שנים במערה, כמעט בלי מצוות מעשיות – לא היה לו סוכה ולולב, מצה ומרור – רק לימוד תורה. האור הזה של רבי שמעון התגלה ביתר-שאת בשעת הסתלקותו, כאשר הוא יצא מתוך הגבול הגופני.

עד שלא נדע

בשמחת ל"ג בעומר יש משהו שמזכיר את שמחת פורים. אכן, בלוח השנה שלנו, ל"ג בעומר חל תמיד באותו יום בשבוע שבו חל פורים לפניו. מה הקשר הפנימי בין שני התאריכים?

בפורים שותים יין "עד דלא ידע", אבל בל"ג בעומר אין צורך לשתות יין, מספיק קצת 'לחיים'. "נכנס יין יצא סוד" (יין בגימטריא סוד) – בפורים נכנס יין לתוך הפה, ובל"ג בעומר יוצא הסוד עצמו, סודות התורה. הסודות האלה הם באמת "עד דלא ידע", מעל הידיעה הרגילה, ממקום מופלא ונעלם, "בַּר יוֹחָאי אוֹר מֻפְלָא רוֹם מַעְלָה".

דרך אגב, גם ז' אדר יוצא באותו יום בשבוע של פורים ול"ג בעומר. למעשה, ל"ג בעומר מגיע ביום השבעים ואחד מ-ז' אדר – כמו הצירוף של משה רבינו ושבעים הזקנים. זהו רמז יפה לכך שההילולא של רבי שמעון משלימה את מיתת משה רבינו. בהתחלה הצטערנו אבל עכשיו מתחילים להבין שבהסתלקות הצדיק מתחיל להתגלות אור הגאולה.

 מרעיש ומרגיז

בספר הזוהר מסופר שכאשר הובא רבי שמעון לקבורה במערה נשמע קול "זה האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות". מילים אלו לקוחות, בשינוי קל, מפסוק בספר ישעיהו "הֲזֶה הָאִישׁ מַרְגִּיז הָאָרֶץ מַרְעִישׁ מַמְלָכוֹת". אבל שם מדובר על מותו ומפלתו של המלך נבוכדנצר!

מה הקשר בין רבי שמעון לנבוכדנצר הרשע, מחריב המקדש? כמו שאמרנו בפורים "ארור המן, ברוך מרדכי", כך נאמר עכשיו "ארור נבוכדנצר, ראש המחריבים. ברוך רבי שמעון, ראש בני ישראל". איך מתקנים את החורבן? רבי שמעון "מרעיש הארץ" – עושה 'רעש' חיובי בעולם, מעורר את כולנו, גם עמי-הארץ הכי פשוטים – לעשות תשובה ולבקש את הגאולה. וכך הוא "מרגיז ממלכות", הופך את המלכות-השלטון למלכות של תורה וקדושה, המלכות של המשיח.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION