התראה
  • Please enter your DISQUS subdomain in order to use the 'DISQUS Comments for Joomla!' plugin. If you don't have a DISQUS account, register for one here

"אל עולם הקבלה" - הערות שהושמטו במהדורה השנייה

במהדורה הראשונה של הספר נכללו הערות אשר פנו לשבילים נוספים – להרחבות
בדרך הרמז, להערות למתקדמים ולדיונים שאינם נוגעים ישירות לנושאי הספר
המרכזיים. מכיון שמדובר בספר מבוא, בחרנו להשמיט הערות הללו במהדורה השנייה,
ולכלול בסוף כל פרק רק הערות הכוללות מקורות ומראי מקומות לעיון נוסף.

בלינק הזה מובאות ההערות המורחבות כפי שהופיעו במהדורה הקודמת.

  • הדפסה

 


  • הדפסה