הצגת # 
פולחן עצמי מייאש

פוזת-המתלבט, הפוסח תמיד על שתי הסעיפים, היא בעצם ביטוי לפולחן-עצמי. סופו של כל פולחן עצמי הוא יאוש ומשבר. את הפסיחה המייאשת הזו מתקן פסח שני, שבא ללמד אותנו ש"אין אבוד" ו"אין שום יאוש בעולם כלל".  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי איתיאל גלעדי 394
מחצית הנפש

מחצית השקל שבאה "לכפר על נפשותיכם", קוראת לנו לבקש ולחפש את המחצית השניה של נפשנו. מהי, אם כן, תודעת המחצית ומהי שלימותה?

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי 2709

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION