תורת הנפש

עלילה צורך עליה

למה אני נופל? כל ירידה היא צורך עליה - אבל לאו דווקא העליה שלי... כמו בנדנדה, הירידה שלי מעלה מישהו אחר - אבל אם אתקשר לכלל ואקבל ברצון את ירידתי כדי להעלות את הזולת, גם אני אזכה לעלות יחד עמו.

לקריאת המאמר

זעקת הנפש הבהמית

לנפש האלקית שלי יש סבלנות וכח לסבול הכל, אבל הבהמית שלי - נו... כמה יכולה לסבול בהמה חסרת סבלנות כמותה? מתברר שזהו בדיוק התפקיד שלה - לעורר צעקת "עד מתי?!" קיומית.  

לקריאת המאמר

צדיק, מה אתה רוצה?!

"צדיק גוזר והקב"ה מקיים, הקב"ה גוזר וצדיק מבטל" (ובעצם, "ועמך כולם צדיקים"). אם הצדיק מחליט על הכל, מאיפה באים הקשיים בחייו? ניתוח מעמיק ומפתיע של נסיונות אברהם אבינו.  

לקריאת המאמר

דאגה בלב איש

הדרך היחידה להתמודד באמת עם הרע שבנפש - בלי להכחיש, להדחיק או להשליך - היא העמידה נוכח פני ה' וההכרה ברחמיו. אז ניתן להפוך את כל מנגנוני ההגנה בנפש, השומרים על ה'אגו' מפני פגיעה, למנגוננים חיוביים של צמיחה ובנין בדרך להבאת הגאולה.

לקריאת המאמר

מהי התבגרות?

מה קורה בהתבגרות? בבר מצוה גם מסכמים תהליך של התפתחות, גם בועטים במוסכמות הקודמות וגם מתחילים התחלה חדשה לגמרי.  

לקריאת המאמר

"בכֹרי ישראל"

יעקב ועשו הם שני הפכים, תזה ואנטיתזה, והתכלית היא להגיע לסינתזה אמתית, שמתבטאת בשם ישראל.      

לקריאת המאמר

בראת רשעים!

על אף שיש בחירה חפשית לכל פרט, ה' ברא עולם שיש בו צדיקים וגם רשעים. מדוע נבראו הרשעים? מה זה אומר לצדיקים? ומה זה אומר לבינונים, שמרגישים את הצדיקים והרשעים בתוך עצמם? עיון קצר בסוגיה רחבה

לקריאת המאמר

בנין הטבע היהודי

שנת השמיטה מעצבת את הטבע היהודי. קטעי אופי שונים ואפילו מנוגדים שנראים כחסרים ולקויים במשך שש שנות עבודה משתלבים לשלמות אחת בשנת השמיטה

לקריאת המאמר

מאיפה נכנסים לעבודה?

 בכחות הפנימיים בנפש אפשר לסמן שלשה שערים עיקריים - האמונה שמלמעלה, השפלות שמלמטה, והיראה שהיא הרגש הראשון בעבודת ה' - וכל אחד מהשערים פותח מסלול אחר של כחות הנפש.

לקריאת המאמר

להציל את השטן

בתוך האדם מתמודדים מלאך ושטן. כדי להשתמש בשניהם בצורה טובה, לשם ישובו של עולם, על המלאך לתרום את האור שלו, שיהפוך אצל השטן לכלי טוב לתיקון עולם.  

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION