תורת הנפש

מיקוד הרצון

 

לקריאת המאמר

מפריצות לפריצה

תמודדות עם מכת הפריצות היא דרך הפנמה ש"לית אתר פנוי מיניה" - המאפשרת לפרוץ לעולם כולו בגילוי אלקות.

לקריאת המאמר

לזכור קדימה

    "והימים האלה נזכרים ונעשים" - הזכרון מחולל מציאות, ההולכת ומשתפרת מדור לדור, כך שעם הזמן עובר 'משקל' הזכרון מן העבר אל העתיד.

לקריאת המאמר

תרגיש מיותר!

 להרגיש מיותר זה הכי-הכי. בעולם שלנו חושבים שלמי שלא שם את עצמו במרכז יש בעיה, אבל האמת היא שמי ש"משים את עצמו כשיריים" יכול לפעול בלי-גבול.  

לקריאת המאמר

הדרך למודעות טבעית

לנשמה שלשה מצבי מודעות: מודעות עצמית, מודעות אלקית, מודעות טבעית. סיפור ירידת הנשמה לעולם - "ירידה צורך עליה" - הוא בעצם ירידתה ממצב המודעות-האלקית בו היתה לפני הבריאה, לתוך המודעות-העצמית השלילית, כדי לזכות בסופו של דבר להגיע להתאחדות אמתית עם ה' במודעות טבעית.    

לקריאת המאמר

המתקה עד למטה

 

לקריאת המאמר

למה לי עמלק?

 עמלק מטיל ספק וגורם לנו 'לרדת' מהאמונה - אך גם זו "ירידה צורך עליה", למעורבות גדולה יותר במציאות, מתוך רחמים ובטחון פעיל

לקריאת המאמר

והיה הוי' מבטחו

על "הגבר אשר יבטח בה'" להתקדם ולהגיע גם ל"והיה ה' מבטחו" ואז הבטחון שלו מתחבר עם השמחה בה' - "כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו".  

לקריאת המאמר

אתה יהודי חשוב!

ענוה היא מדה חשובה ביותר, אך כאשר היא מרפה ידים של יהודי ממעשים טובים היא 'ענוה שלא במקומה'. כשיהודי מקבל עוז מהחשיבות שלו ושל מעשיו בעיני ה' הוא מסוגל לעשות לו בית מקדש, בלי לסתור את הענוה הפנימית.  

לקריאת המאמר

עלילה צורך עליה

למה אני נופל? כל ירידה היא צורך עליה - אבל לאו דווקא העליה שלי... כמו בנדנדה, הירידה שלי מעלה מישהו אחר - אבל אם אתקשר לכלל ואקבל ברצון את ירידתי כדי להעלות את הזולת, גם אני אזכה לעלות יחד עמו.

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION