תורת הנפש

תורת בעלי התשובה

"כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים". הצדיקים דבקים בתורה המסורה מדור לדור ואילו בעלי התשובה זקוקים במיוחד לחיבור ישיר ואינטימי לה'. בדור של תשובה יש להקדים את החיבור הישיר וממנו להגיע לשמירת המסורת על כל דקדוקיה.  

לקריאת המאמר

פחד משיחילקריאת המאמר

בלב שלם

תשובה, גם במדרגות הבסיס שלה, קשורה בעצם לתנועת התשובה העמוקה ביותר של הנפש - "תשובה עילאה". מתוך אותה נקודה פנימית גם החזרה לעיסוק בתורה ולקיום המצוות נעשית באופן אחר, וזוכים "לשוב עד ה' באמת ובלב שלם".    

לקריאת המאמר

מיקוד הרצון

 

לקריאת המאמר

מפריצות לפריצה

תמודדות עם מכת הפריצות היא דרך הפנמה ש"לית אתר פנוי מיניה" - המאפשרת לפרוץ לעולם כולו בגילוי אלקות.

לקריאת המאמר

לזכור קדימה

    "והימים האלה נזכרים ונעשים" - הזכרון מחולל מציאות, ההולכת ומשתפרת מדור לדור, כך שעם הזמן עובר 'משקל' הזכרון מן העבר אל העתיד.

לקריאת המאמר

תרגיש מיותר!

 להרגיש מיותר זה הכי-הכי. בעולם שלנו חושבים שלמי שלא שם את עצמו במרכז יש בעיה, אבל האמת היא שמי ש"משים את עצמו כשיריים" יכול לפעול בלי-גבול.  

לקריאת המאמר

הדרך למודעות טבעית

לנשמה שלשה מצבי מודעות: מודעות עצמית, מודעות אלקית, מודעות טבעית. סיפור ירידת הנשמה לעולם - "ירידה צורך עליה" - הוא בעצם ירידתה ממצב המודעות-האלקית בו היתה לפני הבריאה, לתוך המודעות-העצמית השלילית, כדי לזכות בסופו של דבר להגיע להתאחדות אמתית עם ה' במודעות טבעית.    

לקריאת המאמר

המתקה עד למטה

 

לקריאת המאמר

למה לי עמלק?

 עמלק מטיל ספק וגורם לנו 'לרדת' מהאמונה - אך גם זו "ירידה צורך עליה", למעורבות גדולה יותר במציאות, מתוך רחמים ובטחון פעיל

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION