תורת הנפש

צדיק, מה אתה רוצה?!

"צדיק גוזר והקב"ה מקיים, הקב"ה גוזר וצדיק מבטל" (ובעצם, "ועמך כולם צדיקים"). אם הצדיק מחליט על הכל, מאיפה באים הקשיים בחייו? ניתוח מעמיק ומפתיע של נסיונות אברהם אבינו.  

לקריאת המאמר

דאגה בלב איש

הדרך היחידה להתמודד באמת עם הרע שבנפש - בלי להכחיש, להדחיק או להשליך - היא העמידה נוכח פני ה' וההכרה ברחמיו. אז ניתן להפוך את כל מנגנוני ההגנה בנפש, השומרים על ה'אגו' מפני פגיעה, למנגוננים חיוביים של צמיחה ובנין בדרך להבאת הגאולה.

לקריאת המאמר

מהי התבגרות?

מה קורה בהתבגרות? בבר מצוה גם מסכמים תהליך של התפתחות, גם בועטים במוסכמות הקודמות וגם מתחילים התחלה חדשה לגמרי.  

לקריאת המאמר

"בכֹרי ישראל"

יעקב ועשו הם שני הפכים, תזה ואנטיתזה, והתכלית היא להגיע לסינתזה אמתית, שמתבטאת בשם ישראל.      

לקריאת המאמר

בראת רשעים!

על אף שיש בחירה חפשית לכל פרט, ה' ברא עולם שיש בו צדיקים וגם רשעים. מדוע נבראו הרשעים? מה זה אומר לצדיקים? ומה זה אומר לבינונים, שמרגישים את הצדיקים והרשעים בתוך עצמם? עיון קצר בסוגיה רחבה

לקריאת המאמר

בנין הטבע היהודי

שנת השמיטה מעצבת את הטבע היהודי. קטעי אופי שונים ואפילו מנוגדים שנראים כחסרים ולקויים במשך שש שנות עבודה משתלבים לשלמות אחת בשנת השמיטה

לקריאת המאמר

מאיפה נכנסים לעבודה?

 בכחות הפנימיים בנפש אפשר לסמן שלשה שערים עיקריים - האמונה שמלמעלה, השפלות שמלמטה, והיראה שהיא הרגש הראשון בעבודת ה' - וכל אחד מהשערים פותח מסלול אחר של כחות הנפש.

לקריאת המאמר

להציל את השטן

בתוך האדם מתמודדים מלאך ושטן. כדי להשתמש בשניהם בצורה טובה, לשם ישובו של עולם, על המלאך לתרום את האור שלו, שיהפוך אצל השטן לכלי טוב לתיקון עולם.  

לקריאת המאמר

עבודת ההוה – הפיכת פחד לצחוקלקריאת המאמר

לעבוד את ה' בקטנות

אין לי כעת ראש ללמוד, הלב אטום מלהתפלל ואין כח לשום דבר. המצב מאיים, הכל מעצבן, כל הדיבורים הגדולים והיפים רחוקים מאד, לא קשורים אלי כרגע. אין לי כח לאידיאלים, אני רוצה להתכרבל בשמיכה, לשרוד את היום ולא לראות אף אחד – קצת שקט וזהו. בקיצור, מוחין דקטנות.

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION