תורת הנפש

פשר דבר

מה הקשר בין פתרון חלומות לטיפול במשברים? 

לקריאת המאמר

גיל ההתבגרות – מתוהו לתיקון

התבוננות בתהליך ההתבגרות בעיניים חסידיות שופכות אור על עולמם הפנימי של ילדינו.

לקריאת המאמר

טיפול ארוך-טווח

כלל יסוד בתורת הנפש הוא שכל תהליך טיפולי או חינוכי משמעותי לוקח זמן. מאמר המבוסס על "כללי החינוך וההדרכה" של אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש

לקריאת המאמר

הזמנה למטפל

פגישה ראשונה בין מטפל למטופל. מבוכה. תקוה. פוטנציאל. מה בסיס היחסים ההדדיים הדרוש, כיצד יש לטפח אותו ומה התנאים להצלחת התהליך?

לקריאת המאמר

תיקון מול שליחות

כיצד נדע מהי שליחותינו בחיים? כיצד נדע את המטרה עבורה ירדנו לעולם הזה? החסידות מגלה שישנו הבדל מהותי בין מה שמכונה ה"תקון" ובין ה"שליחות"

לקריאת המאמר

זהירות, יש עמלק בדרך!

בין זיהוי הבעיה לפתרון הנכסף יש עוד שלב – הדרך,  ושם בדרך אורב לו האויב התמידי שלנו, שתמיד יקפוץ על כל הזדמנות לקרר ולהרוס כל התעוררות לטובה. עמלק – "אשר קרך בדרך"

לקריאת המאמר

בטחון בה' ושליחות אישית

לכל יהודי שליחות אלקית שבגינה הוא בא לעולם הזה. אף אחד לא יודע מראש מה השליחות שלו אלא היא מתגלה מתוך החיים ומתוך שבאמצעות הבטחון בה' אנו מנהלים דיאלוג מתמיד עם הקב"ה

לקריאת המאמר

בגדי כבוד ותפארת

על לבושי הגוף ומלבושי הנפש לכבוד פרשת תצוה

לקריאת המאמר

מאן מלכי? רבנן!

כהכנה ליציאת מצרים קיבלנו את מצות קידוש החודש שתכליתה להכין אותנו לכך שבכוחנו לכוון ואף לשנות את המציאות והטבע לקראת מילוי החזון והחלום הטוב שבנפש האלקית של כל אחד ואחת מאתנו

לקריאת המאמר

נער ישראל ואֹהבהו

תורת החסידות שופכת אור על המבנה הנפש שלנו ושל ילדנו. מהו אם כן משבר נעורים? איך ההורה והמחנך יכולים להתמודד איתו? ואיך נעשה זאת יד ביד עם הנער?

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION