תורת הנפש

ואמונתך בלילות

סיפור אודות רבי עקיבא מלמד אותנו על האמונה הדרושה כדי לעבור את חשך הגלות. אמונה ובטחון – מאמר שני בסדרה

לקריאת המאמר

אהבה חינמית

בית המקדש חרב בשל שנאת חנם וכדי לבנות אותו מחדש צריכים להגיע לרמה אחרת לגמרי של אהבת ישראל – אהבה עצמית שאין לה כל מניעים, אפילו לא מניעים קדושים.

לקריאת המאמר

הכוח שבחולשה

בלעם מלמד את עם ישראל על הקשר העמוק והבלתי תלותי שלו עם הקב"ה. דווקא מתוך ההכרה הזו עם ישראל חוטא עם בנות מדין. על העצמת חולשות מול העלמתם בחינוך ובטיפול

לקריאת המאמר

"בגן עדן מקדם" – עדינות בנישואין

עידון המידות, חלק ז תכלית עבודת ה' בדרך החסידות מתבטאת בעידון המידות. המדד העיקרי להתקדמות בכך הוא היחסים ש"בין אדם לחברו" בכלל ו"בין איש לאשתו" בפרט.  כתבה שביעית בסדרה – סיכום עידון מידות הלב.

לקריאת המאמר

מערכת השמש ונפש האדם

איך הגיב רבי ישראל מרוז'ין כשסיפרו לו שהשמש במרכז? וכיצד השאלה מה במרכז, כדור הארץ או השמש אינה שאלה של נאורות מול בורות אלא סוגיה בעבודת ה'.

לקריאת המאמר

שלהבת עולה מאליה

גיל ההתבגרות של הילד הוא נקודת המבחן של ההורים, בה זרעי ההשפעה שלהם עולים וצומחים. מאהרון הכהן אנו למדים איך להעלות את הנרות-נשמות ולצלוח את גיל ההתבגרות באמונה תקוה ושמחה

לקריאת המאמר

מתן תורה ומבנה האישיות

במתן תורה חשף הקב"ה את סדר הפמליא של מעלה שלו. מי היה החכם שגזר מכך את מבנה האישיות (personality) האנושית ואיזה ממד חשוב מוסיפה תורת האישיות על פי הפסיכולוגיה היהודית לזאת המקובלת בפסיכולוגיה הכללית

לקריאת המאמר

למה לאיים?

פרשת בחוקותי מציבה בפנינו התניה, אם תעשו רצון ה', מוטב, ואם לא... האם זו הגישה הנכונה בחינוך או בבניית קשר? מהו מקומה של היראה ביחסים בין אישיים?

לקריאת המאמר

תודה לבבית

עידון המידות, חלק ה: מידת ההוד יסוד תיקון המדות הוא הכרת הטוב – אמירת תודה מתוך הכרה אמתית. הכרה בכך שהזולת, שאינו חייב לי מאומה, טורח להיטיב לי – ממלאת את הלב תודה ושמחה.  כתבה חמישית בסדרה – עידון מדת ההוד.

לקריאת המאמר

אמונה – תקוה – בטחון

'אמונה ובטחון', צמד המילים הזה שנשמע כל כך מוכר לכולנו, הוא המפתח לנפש בריאה, שני עמודי התווך עליהם נשענת הנפש. אבל מה הם בעצם? 

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION