הצגת # 
להלביש את ה'לקריאת המאמר

נכתב על ידי איתיאל גלעדי 64
בחירת ישראל

הבחירה של הקב"ה בעם ישראל, שייכת לכך ששרש נשמות ישראל הוא-הוא כח הבחירה האלקי, כאשר עוד לפני עלית הרצון האלוקי ה' נמלך בנו מה לרצות ומה לעשות. הביטוי לכך הוא כח הבחירה החופשית האלקי שה' מעניק דווקא לנו.

לקריאת המאמר

נכתב על ידי איתיאל גלעדי 197
שכל, רגש וחויה

הגילוי האלקי השלם הוא בעולם האצילות. בעולמות התחתונים אליהם אנו שייכים, בריאה-יצירה-עשיה, מודגשת החלוקה הכללית למושכל-מורגש-מוטבע. כאשר השכל, הרגש וחוית-המציאות שונה בכל עולם - ומהם נגזרת עבודת ה' המיוחדת בכל אחד מהעולמות.    

לקריאת המאמר

נכתב על ידי איתיאל גלעדי 306
למצוא את אסוך השמן

גם שכנראה שהכל רחוק וחשוך וכבר אין לי שום דבר - יש "אסוך שמן", נקודת אמונה עצמית שלא נפגעה. איך מגלים את הנקודה ומה אפשר לעשות איתה?  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי איתיאל גלעדי 458
להאמין בתשובה "היום"

כדי שהגאולה תגיע מיד, היום, בלי תהליכי בינים - זו צריכה להיות גאולת "זכו - 'אחישנה'", מכח הזכויות שלנו. אם כן, האמונה שהמשיח יכול לבוא היום, "בכל יום שיבוא", היא בעצם אמונה חשובה ועיקרית עוד יותר - אמונה שעם ישראל יכול לעשות תשובה היום, לעשות 'סוויצ'' של שינוי ברגע אחד

לקריאת המאמר

נכתב על ידי איתיאל גלעדי 495
לדעת להתחייב

כל יהודי מחויב בכל המצוות, אך יש לו מצוה אישית מיוחדת. החיוב במצוות תלוי בקבלת כח הדעת - הכח להבחין בחיבור האישי הפרטי וגם הכח להתחייב להכל, שני דברים שמתברר שהם תלויים זה בזה.  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי איתיאל גלעדי 496
דבר אליו, לא עליולקריאת המאמר

נכתב על ידי איתיאל גלעדי 371
עבודת ה' בחמשה ימים

 האדם מתייחד בתודעת זמן מפותחת. המודעות שלנו לחמשה ימים - שלשום-אתמול-היום-מחר-מחרתיים - מקבילה לחמש קומות בנפש האדם וחמשה סוגים של עבודת ה'.

לקריאת המאמר

נכתב על ידי איתיאל גלעדי 410
בשביל מה ה' יורד?

המדרש מונה עשר ירידות של הקב"ה לעולמנו. כל "ירידה צורך עליה", וגם בירידות עצמן יש קו של עליה והתקדמות, עד לירידה האחרונה - בגאולה האמתית והשלמה - כאשר יתברר שהירידה לעולם אינה 'נפילה', אלא היא-היא תכלית העליה הנצחית.  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי איתיאל גלעדי 509
להתלהב בשכל

  לכל יהודי יש ניצוץ משיח - כח על-מודע תקיף - אך כדי שלא יהפוך לניצוץ משיח שקר גאוותני ומדומין צריך להלביש אותו היטב בשכל ולשמור שיהיה "בלתי להוי' לבדו". זהו סוד "מורח ודאין" של משיח - הלבשת האינטואציה (חוש הריח) בשיפוט ושיקול דעת נכון.  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי איתיאל גלעדי 329

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION