מושגי יסוד

לאהוב פשוטלקריאת המאמר

מהו חסיד?לקריאת המאמר

להתחיל באהבה

הכלל הוא שעבודת ה' מתחילה מיראה וממשיכה לאהבה. אך יש לכלל הזה יוצאים מן הכלל, שמשמעותיים במיוחד בדור של תשובה, בו גם היראה עצמה באה מאהבה.

לקריאת המאמר

תניא אוניברסלילקריאת המאמר

גיור יצירתי

נשמתם של גרי-צדק שייכת לעולם היצירה - עולם הרגש, הנחלק בין היצר הטוב ליצר הרע. לכן גיור הוא הימור, מי מהיצרים ינצח, שצריכים לעשות אותו באופטימיות מלאת רגש ורגישות.  

לקריאת המאמר

המהפכה הרביעית

ארבע מהפכות יש בהיסטוריה של לימוד התורה: מהפכת כתיבת התורה שבעל פה, מהפכת לימוד תורה בשכר, מהפכת לימוד התורה לנשים והמהפכה הרביעית בדורנו - לימוד תורה לאומות העולם. לכל אחת מהמהפכות סיבה חיצונית-הכרחית עליה נאמר "עת לעשות לה' הפרו תורתך", אך בפנימיות היא משקפת עליה בקדש. המהפכה הרביעית בעצם משרטטת סולם בו יכולה וצריכה לעלות האנושות כולה - מבני-אדם ובני-נח עד למדרגת ישראל. התבוננות מחודשת על ארבע המהפכות  

לקריאת המאמר

מכיווץ לטבעיות

האם עבודת ה' היא מאמץ מתמיד, או זרימה של אהבה וטבע אלקי? דוד המלך אומר לבנו שלמה "דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה". כל ידיעה בשכל צריכה להביא לעבודה בלב - בתחלה מאמץ להגיע ל"לב שלם" ובהמשך זרימה טבעית של "נפש חפצה".  

לקריאת המאמר

אם ירצה ה'

כשיהודי אומר "אם ירצה ה'" הוא יוצא מהוודאות-המדומה של העולם הזה ונסמך על הדבר הבטוח היחיד - "הודאי שמו כן תהלתו". השינוי הזה פותח פתח להפתעות, כאשר בתוך האי-וודאות מופיע ה', הנותן ברצונו תוקף אמתי לפעולותינו

לקריאת המאמר

רק פצע אחד

המשיח, הנגוע מצערם של ישראל, חובש כל פעם פצע אחד מפצעיו. בכך הוא מגלה לנו שיש חשיבות בפני עצמו לכל פרט - וריפוי של פרט אחד הוא זכות מספיקה כדי להביא גאולה לעם ישראל ולעולם כולו. התודעה הזו, של ראית האין-סוף משתקף בכל פרט, היא-היא תודעת הגאולה - תודעה העושה לה' יתברך דירה בתחתונים.  

לקריאת המאמר

מאמין – ולא זורע

שנת השמיטה מעלה אותנו לפסגה חדשה של אמונה - מ"מאמין בחי עולמים וזורע" של שש השנים אנו עולים ל'מאמין בחי עולמים - ולא זורע'. בעבודת האדם, האמונה הראשונה מתבטאת בתפלה ואילו האמונה השניה מתבטאת במשא ומתן באמונה. בשנת השמיטה זוכים ל"כתר שם טוב" - כתר של יושר והתנהגות טובה, שהופך את כל שאר עבודתנו לקידוש השם ומאפשר לעשות לה' דירה בתחתונים.

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION