מושגי יסוד

המהפכה הרביעית

ארבע מהפכות יש בהיסטוריה של לימוד התורה: מהפכת כתיבת התורה שבעל פה, מהפכת לימוד תורה בשכר, מהפכת לימוד התורה לנשים והמהפכה הרביעית בדורנו - לימוד תורה לאומות העולם. לכל אחת מהמהפכות סיבה חיצונית-הכרחית עליה נאמר "עת לעשות לה' הפרו תורתך", אך בפנימיות היא משקפת עליה בקדש. המהפכה הרביעית בעצם משרטטת סולם בו יכולה וצריכה לעלות האנושות כולה - מבני-אדם ובני-נח עד למדרגת ישראל. התבוננות מחודשת על ארבע המהפכות  

לקריאת המאמר

מכיווץ לטבעיות

האם עבודת ה' היא מאמץ מתמיד, או זרימה של אהבה וטבע אלקי? דוד המלך אומר לבנו שלמה "דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה". כל ידיעה בשכל צריכה להביא לעבודה בלב - בתחלה מאמץ להגיע ל"לב שלם" ובהמשך זרימה טבעית של "נפש חפצה".  

לקריאת המאמר

אם ירצה ה'

כשיהודי אומר "אם ירצה ה'" הוא יוצא מהוודאות-המדומה של העולם הזה ונסמך על הדבר הבטוח היחיד - "הודאי שמו כן תהלתו". השינוי הזה פותח פתח להפתעות, כאשר בתוך האי-וודאות מופיע ה', הנותן ברצונו תוקף אמתי לפעולותינו

לקריאת המאמר

רק פצע אחד

המשיח, הנגוע מצערם של ישראל, חובש כל פעם פצע אחד מפצעיו. בכך הוא מגלה לנו שיש חשיבות בפני עצמו לכל פרט - וריפוי של פרט אחד הוא זכות מספיקה כדי להביא גאולה לעם ישראל ולעולם כולו. התודעה הזו, של ראית האין-סוף משתקף בכל פרט, היא-היא תודעת הגאולה - תודעה העושה לה' יתברך דירה בתחתונים.  

לקריאת המאמר

מאמין – ולא זורע

שנת השמיטה מעלה אותנו לפסגה חדשה של אמונה - מ"מאמין בחי עולמים וזורע" של שש השנים אנו עולים ל'מאמין בחי עולמים - ולא זורע'. בעבודת האדם, האמונה הראשונה מתבטאת בתפלה ואילו האמונה השניה מתבטאת במשא ומתן באמונה. בשנת השמיטה זוכים ל"כתר שם טוב" - כתר של יושר והתנהגות טובה, שהופך את כל שאר עבודתנו לקידוש השם ומאפשר לעשות לה' דירה בתחתונים.

לקריאת המאמר

טִפת חיים

 תיקון הברית - חמשה תיקונים פשוטים ומשני-חיים לבן דורנו

לקריאת המאמר

בהיותו במערה – תפלה

ברגע שהעימות בין שאול לדוד מגיע לשיא המתח, רגע הכרעה לחיים ולמות, משכיל דוד להבין שהעצה היחידה היא תפלה. בתפלתו הוא עולה לשרש מלכותו, מגלה קבל עם ועולם כי הוא ראוי לכתר מלכות, מגיע להשלמה ויחוד משיחי עם בית שאול וזוכה במלוכה נצחית ולמשיח שיוצא מזרעו.  

לקריאת המאמר

שירת החינוך

מטרת החינוך היא לעודד את תכלית ירידת הנשמה לעולם - הצמחה ונביעה של האדם מלמטה למעלה, כ"באר מים חיים". החינוך מתחיל בלבוש המעשה, עולה ללבוש הדיבור ובסופו של דבר מגיע ללבוש המחשבה, המתבטא בשירה. הדרכות יסוד בחינוך.  

לקריאת המאמר

חופש יהודילקריאת המאמר

צייר לך משיחלקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION