סיפורי צדיקים

הצגת # 
הרבי הריי"צ | כתבים תמורת חיים

הרבי הריי"צ, במסירות נפש ממש, מצווה לשרוף זכרונות וסיפורים שהעלה על כתב. מסירות נפש שכל כולה למען העם הקדוש שזקוק למנהיג שיסתכל קדימה וינהיגם ביד רמה דרך מהפכות ותמורות החיים

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
הבבא סאלי | בידו הגדולה

דרך סיפור מופלא על הבבא סאלי, שבד' שבט יום ההילולא שלו, לומדים על קירוב בדרך כפיה על שלשת שלביה - הכנעה, הבדלה והמתקה

לקריאת המאמר

נכתב על ידי איתיאל גלעדי
רבי נתן מנעמירוב – אמת לאמִתו

הערכים המוחלטים של אמת ודיוק יורדים לעולם הזה ויוצרים ספקטרום מגוון של אמת ושקר, דיוק ומופשטות. רבי נתן, שואל את רבו שאלה פשוטה שניתן ללמוד ממנה רבות על מערכת המושגים הזו.

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי חיים מטשערנוביץ | הפרצה והשרפה

לחג החנוכה, במהלכו נפטר רבי חיים מטשערנוביץ, יש קשר ברור למאבק בתרבות זרה המציפה את העולם. רבי חיים, הבאר מים חיים, מכבה את האש הזרה ושומר על גחלת ישראל סבא  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
המגיד ממעזריטש |נשמות אבודות

הראיה העמוקה של הרב המגיד ממעזריטש רואה לרחוק ולמימדים אחרים ונסתרים - משום כך הרב המגיד לא חושש לטלטל את המציאות בשביל לדלות ניצוצות קדושים מהמציאות הנפולה

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
ה'בת עין' | מים מארץ ישראללקריאת המאמר

נכתב על ידי איתיאל גלעדי
אדמו"ר האמצעי | יחפוץ המלך

 אדמו"ר האמצעי, שיום ההילולא ויום ההולדת שלו בט' כסלו, הפליא ללמד חסידות בעומק ובאריכות גדולה. אדמו"ר האמצעי נהג נשיאות במשך 15 שנה ומנוחתו כבוד בעיר ניעז'ין שבאוקראינה.

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי אהרן מסטראשלה | התפעלות גואלת

 

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
הרבי הרש"ב | מעט הצאן

הרבי הרש"ב היה שר צבא לחיילי בית דוד, וראה את תפקידו כהחדרת ה"מעט" בעם ישראל

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי אברהם אלימלך מקרלין – תיקון הייןלקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION