סיפורי צדיקים

הצגת # 
הרב עדין אבן ישראל| ויקשב ה' וישמע

עצה טובה ואוזניים קשובות של חבר טוב מביאים ישועות 

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי נחמן מקוסוב | שויתי ה'לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
האר"י הקדוש| מחול לצדיקים

זוג סיפורים מופלאים על גדולתו וענוותנותו של האר"י הקדוש לכבוד יום ההילולא שחל בה' אב

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי שלמה מקרלין | רוח לקַחַַת, או קדַחַת?לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
האור החיים הקדוש | חידושים במתיבתא דרקיעאלקריאת המאמר

נכתב על ידי Admin
הרבי הריי"צ | חוש בעולם הזה

לרבי הריי"צ היה חוש בעולם הזה אבל לא כזה שמנתק ח"ו מאלוקים חיים אלא כזה שמעצמים את ההתקשרות למלך עולם

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
המגיד מטריסק | מה מרויחים מהכלא?

עומק המסירות והאהבה שבין רבי לחסיד, ועבודת ה' ביראה לה אפשר לזכות בבית הכלא

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי בעריש מביאלא | למען יאריכון ימיךלקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי יצחק אברבנאל | לי הכסף

רבי יצחק אברבנאל ידע תלאות רבות במשך חייו - בגופו (ע"י גירושים שונים ומשונים) ובממונו. עם זאת לא פסק להיות בעל צדקה גדול.

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי מנחם מענדל מווארקי| מנהיג המרכבהלקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION