סיפורי צדיקים

הצגת # 
רבי מנחם נחום מטשרנוביל | צדיק יותר מדי

מה יש לך מהאורח? שואלת אשתו של הבעל שם טוב. בעלה, שכרגע משך לאורח בכובעו, מסביר לה בלי להתבלבל שהוא... צדיק מדי. מה רע? ואיך זה קשור לתעשיית הטקסטיל? רבי מנחם נחום מטשרנוביל בשיעור ראשון בחסידות  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
רבי ישראל מרוז'ין | שבת אחים גם יחד

רגע אחד קטן, שעולה ביוקר רב לאחר שנים. שני אחים מפחדים להתגורר יחד, וקמיע מיוחד מחבר ביניהם. מה הם מספרים לנו על הרבי מרוז'ין, הצדיק שכונה "מלך ישראל"? 

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
רבי לוי יצחק מברדיטשוב | שגעון של רב…

במה חטא רבי לוי יצחק מברדיטשוב? לתושבי פינסק יש שלוש תשובות, ואנחנו מרוויחים מהן שיעור בלתי נשכח. אהבה בוערת ויראה מבהילה, ולמה הצדיק שכח את החליפה?

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
רבי מרדכי מנדבורנה| למעלה מהזמן

הצדיק שכל צאצאיו אדמו"רים לא ממש מתחשב בשעון. השמש עומדת לכבודו בשמיים והשחת מצמיח ילדים, וגם פיבונאצ'י קופץ לביקור... ומרדכי לא יגיע ולא יאחר   

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
קוקוריקו! סיפור לימים הנוראיםלקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
רבי בונים מפשיסחא | ענוה?

כדי לבטל קטרוג שמימי, שולח רבי בונים את תלמידיו אל... הכומר. מה הם מגלים שם? ומה הקשר בינם לבין המלאכים? על חיצוניות, פנימיות, והגדילה שביניהם

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
רבי פנחס מקוריץ| ויעמוד פנחס ויפלללקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
ה"מבשר טוב" | "מה יצרת בבורו פארק?"לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
הרב עדין אבן ישראל| ויקשב ה' וישמע

עצה טובה ואוזניים קשובות של חבר טוב מביאים ישועות 

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי נחמן מקוסוב | שויתי ה'לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION