חיוכו של הרבי

מה קורה כשהרבי רחוק או שאי אפשר לדבר אתו ולכתוב לו? על התקשרות לרבי אחרי ג' תמוז במחשבה, דיבור ומעשה

לבני זוג יהודי באמריקה, שלא זכו להיפקד שנים ארוכות, נולד תינוק. שמחתם הופרה, כאשר הרופא הודיע להם שלתינוקם יש בעיה קריטית בעיניים ו-90% שיהיה עיוור. הוא הוסיף שאם יעשו ניתוח בעוד יומיים, ביום ראשון, יש סיכוי קטן שיראה.
האב ההמום יצא למסדרון. עבר שם חב"דניק והציע לו להניח תפלין. האב, שמימיו לא עשה זאת, סרב. החסיד שהבחין בעצבותו שאל "מדוע אתה בצער?".
האב שתק, והחסיד המשיך לדובבו, עד שהאב סיפר מה אירע. החסיד אמר שבמקרה כזה מיד מתקשרים לרבי ומבקשים ברכה. האב לא הבין מה העניין, אבל החסיד התעקש.
לבסוף התרצה האב, "אתה תתקשר לרבי ותבקש ברכה".
החסיד הלך לביתו, התקשר ללא הרף למזכירות של הרבי, ולא הצליח. הוא חזר לבית הרפואה, סיפר זאת לאב, והוסיף:
 "מקובל אצלנו, החסידים, שאפשר להתקשר לרבי בכח המחשבה. חושבים חזק על הרבי, ומבקשים ברכה או עצה. זה עבד טוב ברוסיה, וכעת, כשאי אפשר להתקשר בפועל, נתקשר שנינו לרבי במחשבה, ונבקש ממנו ברכה".
הוא הוציא תמונה של הרבי, ואמר: "תסתכל חזק על התמונה ותבקש ברכה!".  
האב אמר: "אתה תעשה את זה!".
החסיד עשה כדבריו. לאחר מכן הלך לביתו וחזר לבית הרפואה בבוקר יום ראשון.
הפעם האירו פני האב, והוא סיפר:
"הבוקר, כשעמדו לנתח את התינוק, הרופאים הודיעו פתאום שהשערתם מתהפכת, כלומר שהסיכוי שהילד יראה הוא 90% אחוז".
החסיד התלהב: "אתה רואה מה הרבי פעל!".
"מה פתאום?!", ענה האב, "הם טעו באבחון הראשון". 
עברו שנתיים. האב השתתף עם משפחתו בכינוס של אנשי עסקים בסוף שבוע במלון, שם פגש חבר יהודי דתי. ביום ראשון בבוקר החבר אמר לאב שהיום יש בר מצוה לבנו והוא טס עמו לניו יורק כדי לקבל דולר וברכה מהרבי, והזמינו.
האב סרב, אבל החבר שכנעו שיבוא עם משפחתו. הם נחתו בניו יורק ועמדו בתור לדולרים אצל הרבי. האב ביקש מהחבר שלא יאמר שום מילה לגביו. החבר עבר עם בנו בר המצווה וקיבל דולר וברכות. אחר כך עבר האב עם בנו הקטן. הרבי נתן לו דולר ואמר "ברכה והצלחה".
לפתע הרבי התכופף לעבר הילד, הביט בו, והזיז את אצבעו מול עיניו. כאשר הרבי נוכח שהילד מגיב, הוא חייך. האב כמעט התעלף, ומאז התקשר לרבי, חזר בתשובה ונעשה חסיד חב"ד.

 גן עדן העליון

יש שלושה עולמות - עולם העשיה, עולם היצירה ועולם הבריאה, שלכל אחד מהם הבעה ייחודית: עולם העשיה - מעשה, עולם היצירה - דיבור, ועולם הבריאה - מחשבה.

יש שלוש רמות של גן עדן כנגד העולמות הללו: בעולם העשיה - 'גן עדן הארץ', שם היו אדם וחוה לפני החטא - מקום לא נודע בעולם הזה; בעולם היצירה - 'גן עדן התחתון'; ובעולם הבריאה - 'גן עדן העליון'. מכח המעשה האדם מגיע ל'גן עדן הארץ', מכח הדיבור ל'גן עדן התחתון', ומכח המחשבה הנשמה מתקשרת ל'גן עדן העליון'.

הסיפור ממחיש איך אפשר להתקשר לצדיק בכח המחשבה. דווקא עכשיו, לאחר ג' בתמוז, עיקר התקשורת עם הרבי מליובאוויטש היא במחשבה. עיקר הקשר עמו הוא לחפשו ב'גן עדן העליון' בכח המחשבה, כמובא בסיפורנו. אותו יהודי שהיה רחוק מתורה ומצוות לא האמין בכך בתחילה, אבל אט-אט החל להאמין, ובסיום המופלא זכה לאמונה שלמה.

 להתעצם עם תקשורת המחשבה

לנפש יש שלושה לבושים כנגד עולמות המחשבה, הדיבור והמעשה. עיקר התקשורת הוא הדיבור. תקשורת במעשה היא לכתוב מכתב. כל מה שכותבים היום - גם בדוא"ל - זה תקשורת של מעשה, ואפשר להתקשר גם במחשבה, באופן טלפתי.

המכתב בעולם המעשה יותר מדויק, אבל הוא מסתיר על הרגש הפנימי. הדיבור הוא בעולם היצירה, עולם הרגש, ואילו מחשבה היא בעולם הבריאה. יש מעלה בתקשורת של מחשבה בכך שאינה תלויה במקום.

המחשבה אינה רק אופציה עליונה של בדיעבד, אלא מצטרפת לדיבור וגם לכתיבה. כאשר כותבים לרבי או מדברים אליו, צריך להדבק במחשבה בדמותו ולכוון אליו. וכאשר לא ניתן לתקשר ברבדים הנמוכים, חייבים להתעצם מאד עם תקשורת המחשבה, ובכך מגיעים להתקשרות עם הרבי בדרגת גן עדן העליון.

רבים היום כותבים מכתב לרבי, מניחים אותו ב"אגרות קודש" (ספר מכתבי הרבי), פותחים את הספר ומקבלים מענה. זו תקשורת במעשה, שמתאימה ל'גן עדן הארץ'. להתקשרות של עשיה יש איזו תכלית, "המעשה הוא העיקר", וזו הדרגה התחתונה בכל העולמות.

יש התקשרות של דיבור. אותם ההולכים לציון של צדיקים, יכולים להתקשר לצדיק במקום מנוחתו וגם לדבר עמו ממש.  

עיקר החידוש - ולכן מובא הסיפור - הוא היכולת לתקשר עם הצדיק במחשבה. יכולת זו תלויה גם בחוש הציור, בתמונה של הרבי - לצייר את הצדיק ולתקשר עמו במחשבה. זה כח מיוחד ששייך גם לימינו, להגיע לגן עדן של עולם הבריאה, גן עדן העליון.

שנזכה לתקשר עם הרבי ושהרבי יתקשר אתנו, ויביא את המשיח תיכף ומיד ממש!

 ---

  על פי התוועדות ג' תמוז תשע"ג

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION