המופת הגדול מכולם

משפיע החסידי רבי שמואל מבוריסוב אמר שהמופת הכי גדול של אדמו"ר הזקן היה... סיפור מבית המרחץ בערב שבת

  

המשפיע רבי שמואל דובער מבוריסוב אמר שאמנם רבים הם סיפורי המופתים על אדמו"ר הזקן, אבל יש מופת שגדול בעיניו יותר מכולם. ישנם המופתים ה'רגילים' – לרפא חולה, להמשיך בני חיי ומזוני רויחי, ליהודים שזקוקים – אבל הסיפור הבא, הוא המופת, ב-ה הידיעה.

בערב שבת קדש הולכים למקוה, למרחץ. בספרי הקבלה כתוב שצריך אז להתרחץ במים חמים, ולכוון שברחיצה זו שורפים ומסירים מעלינו את כל קליפות ששת ימי המעשה. אדמו"ר הזקן נהג – ויש בכך משום חידוש – ללכת למרחץ עם כולם, ושם הכינו לו שוקת מיוחדת עם מים חמים ביותר, בה חפף את ראשו. כלומר, אדה"ז היה מתכופף, מניח את ראשו בתוך המים הרותחים ומשפשף-חופף אותו היטב. כך נהג אדמו"ר הזקן מדי ערב שבת, בזמן בו היו עוד אנשים במרחץ.

פעם אחת, תוך כדי שאדה"ז עסוק ב'עבודת' חפיפת הראש, הגיע למרחץ אחד מחסידיו וראה אדם זקן שעמל קשות על חפיפת ראשו. הוא כמובן לא ידע שמדובר ברבי, שהיה כפוף ופניו כלפי מטה, וכנראה ה'מחזה' קצת הצחיק אותו, אז הוא ניגש וטפח לאדה"ז על העֹרף.

רבי שמואל בער אמר: אם אדמו"ר הזקן היה פונה לראות מי נתן לו את המכה, אזי, מההלם, אותו יהודי היה מתעלף, או גרוע מכך. אבל אדמו"ר הזקן, שקבל מכה מאחורי הראש, לא הגיב כלל – הוא המשיך את מלאכת הקדש שלו, לחפוף את הראש, בלא זיע. כלומר, אותו יהודי לא ראה למי הוא נתן את המכה. זהו – סיכם רבי שמואל בער – המופת הכי גדול. בטבע האדם, האינסטינקט האנושי, להסתובב כאשר הוא מקבל מכה בגב, ולו לרגע, רק כדי לראות מי נתן את המכה. התנהגות כזו – לא להסתובב ולא להגיב כלל, כנגד האינסטינקט – היא מופת. אדמו"ר הזקן תפס – בחלקיק שניה – שאם יפנה את ראשו והחסיד יבין במי מדובר יווצר חלילה מצב של סכנת נפשות, אז הוא פשוט לא זע ולא נע והמשיך בעבודתו.

(ע"פ 'רשימות דברים')

דעת – שליטה עצמית בשלמות

איזו תכונה התגלתה כאן אצל אדמו"ר הזקן? דעת. תנועת חב"ד כוללת חכמה, בינה ודעת, אך המידה העיקרית היא הדעת. זהו גם ענינו של משה רבינו (שהוא הדעת הכללית של עם ישראל, כמבואר בתניא), "רעיא מהימנא" – רועה האמונה זן ומפרנס את הדעת של עם ישראל, בהמשכת האמונה, שהיא אור מקיף מצד עצמה, למודעות המלאה והפנימית של הדעת.

המופת כאן הוא של בר-דעת אמתי – דעת מאפשרת שליטה עצמית במאת האחוזים, גם על תגובות שאצל בני אדם אחרים הן אינסטינקטיביות. חשובה גם העובדה שתכונת הדעת מתגלה דוקא במקוה של ערב שבת, כאשר הרבי חופף את הראש במים רותחים. את אותה דעת – שרק "אפס קצהו תראה וכולו לא תראה" – רוצה אדמו"ר הזקן להנחיל גם לנו, החסידים.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION