"פלא יועץ" – רבי אהרן מבעלז

העצה של רבי אהרן רוקח מבעלז, בעל ההילולא של כ"א מנחם-אב, לחסיד חב"ד הכתירו את הרבי מליובאוויטש לנשיאות חב"ד

רבי אהרן רֹקח מבעלז – האדמו"ר הרביעי בשושלת בעלז, נולד באלול תר"מ בבעלז [אז גליציה-פולין, כיום אוקראינה] לאביו רבי ישכר-דב – האדמו"ר השלישי בשושלת – ולאמו בתיה-רוחמה, נכדת רבי אהרון מטשערנוביל, על שמו נקרא. גדל ולמד אצל אביו ואצל אבי אביו, רבי יהושע. לפני שמלאו לו 18 שנים התחתן עם מלכה, בת דודו. לימים נרצחו אשתו וכל ילדיו בשואה. לאחר פטירת אביו, בשנת תרפ"ז, מונה לממלא מקומו באדמו"רות וברבנות העיר. רבי אהרן נודע מצעירותו בקדושתו הגדולה, עד שאחד מצדיקי הדור התבטא עליו "כנראה שיצר הרע שכח ממנו". כמו כן נודע באהבת ישראל הרבה שלו ובכך שלא יכל לשמוע רע על אף יהודי, 'דתי' או 'חילוני' כאחד. העיד על עצמו שנולד עם מידת הרחמנות. במהלך מלחמת העולם השניה נמלט מפולין מאימת הנאצים שרדפו אחריו באופן אישי. תחילה להונגריה ומשם לא"י. אחרי מגורים זמניים בירושלים קבע את משכנו בתל אביב. בארץ נישא רבי אהרן עוד שתי פעמים, אך לא נולדו לו ילדים מנישואים אלה. בנה את חסידות בעלז מחדש בארץ. במוצאי שבת כ"א מנחם-אב תרי"ז הסתלק ומנו"כ בהר המנוחות.

 סיפר הרב מרדכי שמואל אשכנזי ז"ל [רבו הקודם של כפר חב"ד] שבשנת תש"ד, לאחר שנמלט הצדיק רבי אהרן מבעלז מציפורני הנאצים [זאת בסיוע הרבי הריי"צ מליובאוויטש, על כך הכיר רבי אהרן תודה לרבי הריי"צ] ועלה לארץ הקדש, התארח זמן מה אצל הסבא רבה שלו, הרב שניאור זלמן אשכנזי – מזקני חסידי חב"ד בארץ, בביתו שבשכונת קטמון בירושלים. רבי אהרן התעניין אצל מארחו אודות בני משפחתו, והלה סיפר לו בפרטות על כל ילדיו, בהם בנו רבי מאיר אשכנזי שכיהן באותה העת כרבה של שנחאי שבסין, לשם הגיעו פליטים יהודים רבים מאדמת אירופה העקובה מדם. ענה רבי אהרן למארחו, "מסתמא המלחמה הזו תסתיים פעם, ובנכם משנחאי יגיע לכאן כדי לראותכם. אם כן, בקשהו אז כי יכנס אלי".
כעבור כשנתיים, אכן הגיע רבי מאיר ארצה וכמצוות אביו הלך לבקר את הצדיק מבעלז במשכנו בתל אביב. זמן לא רב קודם לכן, עבר רבי מאיר סטרוק [אירוע מוחי] שהותיר את רישומו בפניו. רבי אהרן הבחין בכך ואמר לרבי מאיר כך, "אמנם אני לא הרבי שלך, אבל מפאת כבוד הכנסת אורחים של אביך, יש לי עצה בשבילך – להקפיד על שלש הנהגות שיסייעו לבריאות שלך. ראשית כל, המנע משמיעת מוזיקה. שנית, אל תטעם מאכלי חלב. שלישית, הַדֵּר רגלך מקברי צדיקים". רבי מאיר שמע את דברי רבי אהרן מבעלז, ושמרם.
כעבור כמה שנים, עם תום המלחמה ועזיבת אחרוני הפליטים את שנחאי, עבר רבי מאיר לגור בשכונת קראון הייטס, מקומו של הרבי ומרכז חב"ד העולמי. כידוע, בשנה שלאחר הסתלקות הרבי הריי"צ סרב הרבי לקבל עליו את עול הנשיאות, ואת הפונים אליו בעניינים שונים המצריכים ברכתו או הכרעתו של רבי, הפנה הרבי לאהל של הרבי הריי"צ. באותם ימים נכנס רבי מאיר אל הרבי ופדיון נפש בידו. הרבי בתגובה, ענה לרבי מאיר כפי שענה לכולם והפנה אותו לציון של הרבי הריי"צ, שם ישטח את בקשתו, אך רבי מאיר השיב לרבי שהוא מנוע מללכת לקברי צדיקים וסיפר לרבי אודות הפגישה עם רבי אהרן ועל שלש ההנהגות שייעץ לו לקיים. כששמע הרבי את דבריו, הרצינו פניו מאוד ונענה, "מה שאמר הרבי מבעלז שהוא אינו הרבי שלך, היינו שיכלת לשאול למקורם של ההנהגות, אבל בכל אופן 'כיוון דנפק מפומיה דמר – למיחש בעי'". הרבי יצא לרגע מהחדר ושב כשהוא לבוש בסרטוק וחגור באבנט וקיבל את פדיון הנפש מרבי מאיר. היתה זו למעשה הפעם הראשונה בה קיבל הרבי מישהו ליחידות כרבי, דבר שסימן לבאות. את הסיפור סיים רבי מרדכי שמואל בכך שלימים, כשספר את הסיפור לאחד מחסידי בעלז וטען באזניו שאין הוא מבין את מהות העצות של הרבי מבעלז, ענהו החסיד שאף הוא לא מבין את כל העצות לאשורן, אבל ברור לו כי העצה השלישית – שלא ללכת לקברי צדיקים – נועדה, בראייתו למרחוק של רבי אהרן, להביא את הרבי לכך שיקבל על עצמו את עול הנשיאות.

על משיח כתוב שהוא "פלא יועץ", וכך גם אצל כל צדיקי האמת שהם "אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא". צדיק אמת הוא אחד שיודע לזהות את הנקודה ולתת עצות טובות – "פלא יועץ". העצה של הצדיק באה מהבינה היתירה שיש בו, אבל גם מהדעת, בה הוא מרגיש את היהודי שבא להוועץ בו. את ההתקשרות ליהודי פועל הצדיק בכח הדעת, ואילו העצה הפלאית היא מבינתו היתרה, "עצות מרחוק אמונה אמן". מה כאן ה"פלא יועץ" של הרבי מבעלז? שהוא פשוט הכתיר את הרבי. איך להסביר את שלש העצות – לא לאכול חלבי, לא לשמוע מוזיקה ולא ללכת לקברי הצדיקים – יש עוד מה לבאר (אולי כנגד חב"ד). אבל זהו "פלא יועץ".

סיפור נוסף שמלמד על ההערכה הגדולה של רבי אהרן מבעלז לרבי:

לקראת י"ט כסלו תשי"א – עוד לפני קבלת הנשיאות הרשמית של הרבי – הוא שלח מכתב לכל האדמו"רים וכל הרבנים החשובים שבדור ובקש מהם שבי"ט כסלו יתוועדו לכבוד הילולת הרב המגיד ולכבוד שחרורו של אדמו"ר הזקן ובהתוועדות זו ידברו אודות חשיבות לימוד תורת החסידות והפצת מעיינותיה. בין המכותבים היה גם רבי אהרן מבעלז, שנחשב בעיני כולם כצדיק הדור. כשהגיע המכתב לרבי מבעלז, פתח הגבאי של רבי אהרן את המכתב והקריא לרבי. לגבאי, שלא הכיר את הרבי החדש מליובאוויטש, היה נראה המכתב כעזות כלפי רבו, ונזרק מפיו – "א יונגרמאן אומר לרבי מה לעשות?!", אברך צעיר אומר לצדיק יסוד עולם מה לעשות?! הבעלזר-רב מאד הרצין ואמר לו – "דע לך שאתה משחק באש, לך מיד תיטול את ידיך שלש פעמים, ותאמר שלש פעמים 'אני מתחרט'", וכך היה.

את הסיפור הזה מספרים גם בבעלז. צריך לזכור שבזמן המעשה היה הרבי אברך צעיר עדיין והרבי מבעלז היה זקן צדיקי הדור. זה שרבי אהרן אמר בנוגע לאברך הצעיר הזה, הרבי, ש"אתה משחק באש" – זו הצהרה שמדובר בצדיק שצריך להזהר מהאש שלו, כמו שכתוב בפרקי אבות "והוי זהיר בגחלתן". הווארט הזה, שמאשר את הצדיקות של הרבי, שייך למידת היסוד – "וצדיק יסוד עולם". בקבלה כתוב שמהיסוד יוצאת אש, ממנה צריך להזהר.

 

 

 

 

 

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION