סיפורי צדיקים

הצגת # 
ה'אוהב ישראל' מאפטא | מצה ומריבה

ההנהגות של האוהב ישראל בנוגע למאכלים מתמיהות במבט ראשון אבל העמקה בדמות המופלאה ממתיקה את הרושם הראשוני ומשאירה טעם של עוד

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
החידושי הרי"ם | הנהגה בתורה

רבי יצחק מאיר אלתר ניצב בין אהבה ליראה ומנהיג את עדת החסידים עם התורה הקדושה - שזירת הלמדנות הליטאית בלב החם של החסידות.

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
אדמו"ר האמצעי| סיפור נאה כזה...

שני סיפורים על אדמו"ר האמצעי משרטטים קו אופי מרכזי באישיותו  - הקללות הן ברכות, סיפורי התורה הם סודות התורה, והעומק שבתורה נראה כפשט גמור

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
הרבנית מנוחה רחל| אם הישוב היהודי

הרבנית הצדקת מנוחה רחל סלונים מלמדת אותנו על השתוקקות לארץ ישראל וחיזוק הישוב היהודי b

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי מנחם מענדל מקוצק ור' לייבל'ה איגר | תפילה חדה

עבודת ההכנה למצוות היא עיקר עבודת ה' אצל הבעל שם טוב ותלמידיו. כל מה שבא לאחר מכן, אם חיות ואם יובש, הוא מתנת שמים בלבד. אך כיצד מתכוננים לעבודה שבלב?  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
הרבי הריי"צ | כתבים תמורת חיים

הרבי הריי"צ, במסירות נפש ממש, מצווה לשרוף זכרונות וסיפורים שהעלה על כתב. מסירות נפש שכל כולה למען העם הקדוש שזקוק למנהיג שיסתכל קדימה וינהיגם ביד רמה דרך מהפכות ותמורות החיים

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
הבבא סאלי | בידו הגדולה

דרך סיפור מופלא על הבבא סאלי, שבד' שבט יום ההילולא שלו, לומדים על קירוב בדרך כפיה על שלשת שלביה - הכנעה, הבדלה והמתקה

לקריאת המאמר

נכתב על ידי איתיאל גלעדי
רבי נתן מנעמירוב – אמת לאמִתו

הערכים המוחלטים של אמת ודיוק יורדים לעולם הזה ויוצרים ספקטרום מגוון של אמת ושקר, דיוק ומופשטות. רבי נתן, שואל את רבו שאלה פשוטה שניתן ללמוד ממנה רבות על מערכת המושגים הזו.

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי חיים מטשערנוביץ | הפרצה והשרפה

לחג החנוכה, במהלכו נפטר רבי חיים מטשערנוביץ, יש קשר ברור למאבק בתרבות זרה המציפה את העולם. רבי חיים, הבאר מים חיים, מכבה את האש הזרה ושומר על גחלת ישראל סבא  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
המגיד ממעזריטש |נשמות אבודות

הראיה העמוקה של הרב המגיד ממעזריטש רואה לרחוק ולמימדים אחרים ונסתרים - משום כך הרב המגיד לא חושש לטלטל את המציאות בשביל לדלות ניצוצות קדושים מהמציאות הנפולה

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION