חברה ומדינה

המשפחה היהודית

בתיקון המדינה, המאבק בנישואי תערובת והתבוללות צריך להיות משימה לאומית ראשונה במעלה. אפשר להסתגר לגמרי מפני כל מגע כזה, אך כיום יש לפעול בעיקר בדרך של מגע מתוקן-מתקן, להכיר בתפקידנו להשפיע על אומות העולם "

לקריאת המאמר

שמע בקֹלה

בתיקון המדינה, יש לפעול לעידוד הגירה לבני ישמעאל (ובני עמים אחרים) שאינם מקבלים את שלטון ישראל

לקריאת המאמר

הארץ המובטחת

בתיקון המדינה כיום יש להגדיר: אדמות מדינה וקרקעות ציבוריות בארץ שייכות לעם היהודי, דהיינו כלל היהודים בעולם.

לקריאת המאמר

הבחירה הנכונה

ביום שלישי הקרוב יש לצאת ולהצביע בבחירות! עלינו להגדיל את כוחם של יראי ה' אוהבי ישראל במערכת השלטון, והימנעות מהצבעה מוסיפה כח לגורמים המתנגדים לתורה ולאויבי ישראל (כדברי הרבי מליובאוויטש בנושא זה בעבר).  

לקריאת המאמר

בחירות למלך במרחשוָן

בשנת הקהל הנוכחית, ובתקופת בחירות במדינה, יש לעורר את הציפיה-הדרישה למלכות בית דוד.

לקריאת המאמר

תשובה ציבורית

האם התשובה היא גם עניין ציבורי? לכאורה נדמה שהמרחב הציבורי לא שייך לתחום "הדתי". יש לעלות קומה ולדבר על חזרה בתשובה ציבורית

לקריאת המאמר

ערבים זה בזה

קבלת התורה אינה רק כמחויבות אישית של האדם מישראל מול ה', אלא גם אחריות והתחייבות על הזולת

לקריאת המאמר

צדק צדק תרדֹף

מכתב לעמירם בן אוליאל

לקריאת המאמר

תיקון בחינוך

מהי ההלכה למעשה ביחס לעבודה זרה בימים אלו?  האם חובה עלינו לצאת מיד, כאן ועכשיו, למלחמת חורמה ולהשמיד 'בלי חשבון' את כל בתי העבודה הזרה בארץ ישראל?  

לקריאת המאמר

חופש האמונה

 

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION