חברה ומדינה

ראש חָדָש

המועמד שלנו בבחירות – לא מה שחשבתם. מאמר מעובד מדברי הרב גינזבורג.

לקריאת המאמר

ילחם מלחמות ה' – וינצח

גדולת נפש אמתית מתבטאת בדחף קדוש לנצח - לא להסתפק בהישגים מוגבלים, הנמדדים בשיקולי רווח בהפסד, אלא לחתור בהתמסרות גמורה ליעד השלם של עולם מתוקן ואלוקי. זו מדתו של מלך המשיח, ש"ילחם מלחמות ה' - וינצח!", ולהנהגה זו עלינו כולנו להתמסר כ"צבאות ה'".  

לקריאת המאמר

שלום מתוך אמונה

הצעה מתוקנת ל"הסכם אברהם" – מתוך גליון התחדשות חשון תשפ"א

לקריאת המאמר

רק אהבה

בדורנו אוהבים לאהוב, לא לשנוא. את הרע צריך לשנוא, וכשרק אוהבים צומחות סטיות. ובכל זאת, בדחית השנאה יש ניצוץ משיחי גדול - אחרי שנהפוך את החשך לאור ואת המר למתוק נוכל להפוך גם את השנאה לאהבה    

לקריאת המאמר

להיות לבד ביחד

בימים של בידוד צריך לזכור ש"ירידה צורך עליה" ואפילו "ירידה תכלית העליה" - בתוך הבידוד אפשר למצוא חיבור ואהבת ישראל עמוקים אפילו יותר מה'ביחד' הרגיל.

לקריאת המאמר

במי אתה מאמין?

החיים של כל אחד מבוססים על אמונה ב'סיפור' על עובדות-החיים. הבחירה שלנו למי להאמין - לתקשורת או לתורה - היא בעצם הבחירה באיזה ממלכה אנחנו רוצים לחיות, אפילו עוד לפני ההכרעה במי אנחנו נותנים אמון שינהיג אותנו.

לקריאת המאמר

עם הפנים למציאות

בתחלה עלה ברצונו של הקב"ה לברוא את העולם במדת הדין, ראה שאין העולם מתקיים שיתף עמו מדת הרחמים. כך כל יהודי יורד לעולם במדת הדין, עם הרבה בקורת על המציאות, ותכלית ירידתו לעולם היא לעבור מכסא דין לכסא רחמים - להפנות את פניו את המציאות במבט מלא רחמים ושאיפת תיקון.  

לקריאת המאמר

צדיק בעל תשובה

מלך ישראל הוא צדיק או בעל תשובה? לכאורה צריך מלך צדיק אבל המציאות הוכיחה שנדרש מלך בעל תשובה. אכן, המלך האחרון, מלך המשיח, יהיה גם וגם - צדיק ובעל תשובה, האופי המיוחד של בעלי התשובה בדורנו

לקריאת המאמר

גבולות ופריצת גבולות בחינוך

 

לקריאת המאמר

עסק נולד

יש לך רעיון עסקי? אתה צריך להיות גם האבא שלו, אבא אמין הרואה את הנולד ודואג לתזרים, גם האמא שלו, שמנהלת באופן מעורב-אך-בלתי-מתערב ונותנת מקום לצמיחה, ואז 'יוולד' תוצר איכותי ומתקשר. וחוץ מהכל, זה גם קידוש ה'.    

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION