חברה ומדינה

על הדתה ושלום

מה יש לנו לומר על הדתה? השלום האמתי יבוא כאשר נגלה את השורש הקדוש של "דת החילוניות" 

לקריאת המאמר

מתקדמים ביחד

במאה השנים האחרונות, בהן נוצר מצב בו רוב מנין מעם ישראל – וגם רוב הבנין (הארגוני-ממסדי-מעשי) של העם היושב בציון – מגדיר עצמו כלא-דתי, התעצבו דרכים שונות בהן מתייחס ציבור היראים לשאר עם ישראל. ניתן לזהות שלש דרכים, המכוונות כנגד תהליך התיקון היסודי ביותר שהתווה מורנו הבעל שם טוב – הכנעה-הבדלה-המתקה[ב]:

לקריאת המאמר

לשוט באניה הרעועה

בימים בהם עוסקים בעצמאות עם ישראל בארצו ובמשמעותה של ציונות אמתית עלינו לשאת עינים אל רבותינו גדולי ישראל שעמדו בראש העליות הראשונות לארץ. הדבקות בדרכם, במסירות ובנכונות לעמוד בקשיים, תוליך את ספינתנו לגאולת העם והארץ. לימוד מסיפורי בעל "פרי הארץ", הרבי של ארץ ישראל.  

לקריאת המאמר

אני מאמין

יחס מאמין למאורעות השואה, מכעס וזעקה עד לגילוי אור חדש מתוך החשכה.

לקריאת המאמר

תכנית ליבה לחנוך יהודי

על ארבעה שלבי-יסוד במערכת החנוך התורנית. מתוך השיעור השבועי, כ"ה תמוז תשע"ו.

לקריאת המאמר

עולם ומלואו

כחלק מההתקהלות במצוות 'הַקְהֵל', על עם ישראל להתקדם לעבר הייעוד שלו להיות אור לגויים ולקרב גם אותם לתורה. קירוב רחוקים ובכללו גיור הגרים הראויים לכך, מרבה בכבוד שמים ומעורר את הקב"ה לגאולה השלימה

לקריאת המאמר

"כי אם ברוחי"

המציאות של עם ישראל בארץ ישראל דורשת שינוי מהותי, מהפך ציבורי-רוחני-תרבותי שיבוא אך ורק בדרך של הסברה ושכנוע. המפתח לפתרון הוא הנהגה יהודית שלמה וכוללת. הרב גינזבורג משיב לשואלים

לקריאת המאמר

"לא תחסר כל בה"

מתווה הגז מעורר מחלוקות על היחס הנכון בין תגמול הוגן ליזמים והמשקיעים ובין טובת הציבור ובעלותו על משאבי הטבע. לתמונה העסקית צריכים להוסיף זוית של אהבה – האהבה בין העם והארץ. על אהבה ועצמאות כלכלית

לקריאת המאמר

אמנות נאמנה

הרוחות סוערות סביב צעדיה האחרונים של שרת התרבות ותגובות האמנים. האם אמנות צריכה להיות חופשית לגמרי, או שיש מקום לבקורת ערכית עליה? פנימיות התורה מנתחת את ההטיה שמאלה בעולם האמנות ומתווה דרך לאמנות נאמנת ואמונית

לקריאת המאמר

קרח וערכי הדמוקרטיה

מה עומד מאחורי רעיון השוויון של קרח, האם חשיבותו של כל פרט ופרט או שמה חוסר משמעות ליחידים? איך בכל זאת אפשר לכלול את קרח בקדושה? על שמאל ימין שמרנות דמוקרטיה ומה שביניהם

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION