התכחשות לרצון העצמי

שאלה:

אני חש שאני חי, שנים, בהתכחשות עצמית – התכחשות לרצון העצמי שלי, שהיה צריך להיות מורה הדרך בחיי. מה הסבה להתכחשות העצמית הזו? האם בכלל ניתן לצאת מהמצב הזה, 'להתעורר' מהשינה בה אני חי בלי רצון אמתי שינתב אותי, ואחרי שנים של התכחשות עצמית להכיר באמת שלי?

 

מענה:

ההתכחשות העצמית נובעת מפחד בתת-המודע של הנפש – פחד שלך להכיר את עצמך באמת, ולחיות לפי מה שנגזר מהרצון העצמי האמתי שלך. הפחד הזה עצמו הוא תופעה לא-מודעת של פגם הברית.

הרבי הרש"ב מסביר כי התוצאה העמוקה של פגם הברית היא העלם השלמות העצמית (תורת שלום עמוד ??? ואילך במהדורת לשון הקדש, הודפס ונתבאר גם בגליון ויצא). פגם הברית, שמבטא את העצמיות של הנפש הבהמית (נקודת האון-האני שלה), פוגע בשלמות העצמית של הנפש האלקית – בנקודת ההזדהות השלמה עם הקדושה, ענג עצמי שאינו זקוק לזולת (שנפגע על ידי הענג העצמי של הנפש הבהמית). השלמות העצמית אינה נפגמת, נחסרת או מכוסה על ידי דבר אחר – היא מתכנסת ומתעלמת מיניה וביה. מכיון תחושת ההזדהות העצמית עם הנפש הבהמית, שקיימת בפגם הברית, מעלימה את ההזדהות עם הנפש האלקית – האדם מתחיל לחשוש 'מי אני באמת' ומתכחש לרצונו העצמי.

את הפגיעה בשלמות העצמית לא ניתן להשלים על ידי אור חדש ו'חיצוני' (כמו תשובה על חטאים אחרים), אלא יש לחשוף מחדש את השלמות הזו [ועל דרך המשל הידוע ממורנו הבעש"ט שאדם מעולף אפשר לעורר דווקא ע"י קריאה בשמו – התעוררות עצמית – ולא באמצעים חיצוניים].

התיקון לענין האמור הוא בשני אופנים, המשלימים זה את זה:

הראשון, בהתעמקות בפנימיות התורה, כפי שמבואר שם בתורת שלום. לימוד פנימיות התורה בעמקות מביא להכרה ש"ישראל, אורייתא וקוב"ה כולא חד", המולידה מחדש תענוג עצמי, שעשועים עצמיים הבאים לידי ביטוי בשמחה [בלשון הקבלה – התגלות עתיקא באמא].

השני, התקשרות לצדיקים (שהרי פגם הברית הוא פגם במדת "צדיק יסוד עולם"). מורנו הבעל שם טוב אמר לא לפחד משום דבר בעולם חוץ מה' יתברך – זו תורת יסוד של הבעש"ט ושל הצדיקים ממשיכי דרכו, אליהם יש להתקשר. לא לפחד משום דבר בעולם כולל גם שהאדם לא יפחד מעצמו. מתוך התעמקות בהנחיה לא לפחד משום דבר רק מה' יש להתרגל לעשות דברים נועזים-מעט וכך להשתחרר מהפחד (ההרגל האמור דומה להדרכה ב'צעטיל קטן' לרבי ר' אלימלך מליז'נסק כיצד להתגבר על בושה רעה וכדו', על ידי הרגל בכח ובחיצוניות לנהוג הפוך, אלא שיש לעשות זאת בדרך פנימית חב"דית, מתוך התבוננות והתעמקות בשרש הדברים בנפש).

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION