תגובה-יזמה-תגובה

בעולם הזה ה' מנהיג אותנו בתנאי אי-וודאות ועלינו לפתח קשב להנהגת ה'. כמובן, נדרשת מאתנו גם יזמה, אך תמיד עלינו להיות פתוחים וגמישים לשינויים שיזדמנו מן השמים.

 

המשך קריאה: תגובה-יזמה-תגובה

נצבים היום

את תחושת הירידה של סוף השנה צריך לעצור בפרשת כי תבוא - "תכלה שנה וקללותיה". בנצבים צריך להתייצב, ליישר קו, ומכאן ואילך רק עולים - "תחל שנה וברכותיה".

 

המשך קריאה: נצבים היום

רמזי תשפ"א

רמזים לשנת תשפ"א כנגד כל עשר הספירות מעוררים השראה לברכותיה ועבודתה של השנה הקרובה. שנה טובה ומתוקה!

 

המשך קריאה: רמזי תשפ"א

זוגיות שויונית

 ב"עזר כנגדו" טמונה קריאה ל'זוגיות שויונית' - כל אחד מבני הזוג נברא ב"צלם אלהים" והם "שוין בקומתן". שויון פנימי-אמתי הולך יחד עם מדת ההשתוות, המאפשרת גם להתמסר לזולת מתוך הכרה במעלתו עלי, בלי להרגיש שאני מאבד מכך מהשווי האישי שלי

המשך קריאה: זוגיות שויונית

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION