הצגת # 
מחיית עמלק

    שלש הפעולות שעולות מן הפסוק של מחיית עמלק מבטאים רבדים של ספק בלבושי הנפש שאותם צריך לתקן

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי 91
לעלות לגג

הסוד הפנימי של מצות מעקה מלמד כיצד להשמר מהנפילות הצפויות למי שמנסה (ומצליח) לעלות גבוה

לקריאת המאמר

נכתב על ידי איתיאל גלעדי 288
הַקְּרָב הַמְּקָרֵב

גם הגרים מתחלקים לצדיקים-בינונים-רשעים. פרשת "אשת יפת תאר" מחדשת את דמות ה'בינוני' של הגר, ומלמדת כיצד גם ואולי דווקא בעת העימות מול הקליפה ניתן לברר ממנה ניצוצות    

לקריאת המאמר

נכתב על ידי איתיאל גלעדי 219
אחי, אל תלך לאיבוד!

מצוות השבת אבידה כוללת גם עזרה ליהודי אחר שהלך לאיבוד, ובפנימיות, עזרה ליהודי אחר למצוא את דרכו חזרה אל נשמתו ובוראו.

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי 2566

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION