התראה
  • Please enter your DISQUS subdomain in order to use the 'DISQUS Comments for Joomla!' plugin. If you don't have a DISQUS account, register for one here

"פי ידבר חכמות" - סימנים לשנה טובה

את השנה החדשה נקבל בסימנים טובים, כמו התפוח בדבש שאיתו מבקשים "יהי רצון... שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה".

  • הדפסה

 

פה מתוק

סימן טוב יכול להיות גם גימטריא, חשבון הרומז על קשר בין מושגים, סימן-דרך למצוא משמעות. השנה הבאה עלינו לטובה היא תש"פ = 780, דהיינו 5780 שנה לבריאת העולם - והנה שלש מלים מתאימות מספר תהלים, "פִּי יְדַבֵּר חָכְמוֹת" = 780, כאשר הפסוק השלם הוא "פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות"[א], חבור נכון של הלב והפה. בהמשך לזה, נפתח את תש"פ כראשי תיבות תהא שנת פה. למעשה, לאחר עשר שנות עין (משנת תש"ע) אנו עוברים לעשור חדש של פה.

הפה הוא כלי הביטוי העיקרי שלנו, להוציא החוצה במלים את מה שנמצא במחשבה. העולם מלא דיבורים, כולם מדברים ומדברים, וכלי-התקשורת המודרניים מאפשרים לשלוח את הדיבורים לחלל העולם הגדול. אדם מתוקן הוא מי שהדיבור שלו מתוקן, שקול ונכון, לא הורס ופוגע, שטותי ומזלזל. זו התפילה שלנו, "פי ידבר חכמות" – שנזכה לדבר רק דברי חכמה וטעם, דברים מתוקים כמו תפוח בדבש.

שנזכה להתפלל

בימים הנוראים, הפה שלנו עובד 'שעות נוספות' – כשאנו עומדים בתפלה שעות ארוכות בראש השנה וביום הכיפורים. כדי להצליח במשימה הזו, אנו מתפללים שהקב"ה ישלח את התפלה בפינו. שהרי מה שאנו יכולים לעשות הוא להכין מעט את הלב, "הגות לבי תבונות", ולקוות שהדיבור יצא כראוי, "לְאָדָם מַעַרְכֵי לֵב וּמֵה' מַעֲנֵה לָשׁוֹן"[ב].

לא רק בימים הנוראים. לפני כל תפלה אומרים את הפסוק "אֲ-דֹנָי שְׂפָתַי תִּפְתָּח וּפִי יַגִּיד תְּהִלָּתֶךָ"[ג], והאר"י הקדוש מלמד שבפסוק זה מקופלות הכוונות העיקריות של התפלה כולה! כלומר, העיקר הוא הידיעה שהדיבור עצמו הוא מתנה נפלאה מאת הבורא. אנא ה', פתח לנו את השפתיים ותן לפה שלנו אפשרות לדבר לפניך...

דיבור נשי

מתנת הדיבור שייכת במיוחד לנשים (שנטלו תשעה קבין של שיחה[ד]). לאיש קל לשתוק, לאשה קל לדבר (אדם לשון דממה, חוה לשון "יחוה דעת"[ה]). לכן הנשים יודעות את סוד התפלה. הן מתפללות בטבעיות, באמת ובלב שלם. לא לחנם, תפילת חנה תופסת מקום מרכזי בראש השנה, דוגמה ומופת לאשה עקרה שנפקדת בזכות התפילה. מתפילת חנה  למדו חכמים את הלכות תפלה[ו], לגברים ונשים כאחד.

והנה הביטוי "פי ידבר חכמות" מזכיר שני פסוקים ידועים על האשה: "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה" (מתוך "אשת חיל")[ז], "חכמות נשים בנתה ביתה"[ח]. אשה יראת ה' מצטיינת גם במעשיה הטובים וגם בחכמה נשית מיוחדת. חכמת הנשים שייכת לדור שלנו, דור הגאולה, בו מתגלה מעלת הנשים העוסקות בחכמת התורה, לומדות על מנת לעשות ולהדבק בה'.

האשה היא סוד המלכות בקבלה (הספירה העשירית, "העשירי יהיה קדש להוי'"[ט]), והנה המלכות היא 'עולם הדבור', "מלכות פה תורה שבעל פה קרינן לה"[י], תהא שנת פה. המלכות נקראת 'פרצוף רחל' (רחל אמנו, עליה קוראים בראש השנה "מנעי קולך מבכי"[יא]), "אותיות הדבור" (לעומת פרצוף לאה, "אותיות המחשבה"). ורמז יפה בפסוק "פי ידבר חכמות": פי ידבר = אשה.

אם כן, השנה הבאה מתאימה שהבת-האשה תדבר דברי חכמה וחסד, זו 'תורה שלמה' שעל הנשים ללמוד, ב"בינה יתרה שנתנה באשה"[יב]. לדבר פירושו גם להנהיג, כמו "דַבָּר אחד לדור"[יג]. כח הדבור מנהיג את הזולת, "באשר דבר מלך שלטון"[יד] (וכן נאמר על קיום גזרת המלך "אני פי מלך שמור"[טו]. פי = מלך, החל מזה שהפה שלי הוא המלך-המנהיג שלי). לכל אחד המלכות שלו, הזירה שהוא אחראי ומשפיע עליה[טז].

בזכות יוסף הצדיק

והנה רמז מורכב יותר. בראש השנה יצא יוסף הצדיק מבית האסורים[יז], ומיד הפך להיות משנה-למלך מצרים. כך בכל ראש השנה אנו יוצאים מבית האסורים, כל אחד והמצרים שלו, והופכים לשותפים פעילים בהמלכת ה'.

כעת נחשב את השם יוסף כאשר הוא מתפתח משני הכיוונים, ובלשון המקובלים "פנים ואחור", בדרך הבאה: י יו יוס יוסף, יוסף וסף סף ף, והתוצאה היא 780, תשפ. אכן, ביוסף הצדיק והחכם מתקיים הפסוק "פי ידבר חכמות" – יש בדיבור שלו כריזמה, קסם מלכותי שקונה את לב השומעים, "חכמת אדם תאיר פניו"[יח]. בברכת יוסף נאמר "בן פֹּרָת יוסף"[יט], לשון חן ויפי, שהרי יוסף הוא "יפה תאר ויפה מראה"[כ] כרחל אמו (סוד מלכות-פה) שהיתה "יפת תאר ויפת מראה"[כא], והנה פרת ועוד יפי = תשפ[כב].

יהי רצון שתהיה זו שנת פדות ופריחה, שנה שנזכה בה לדיבורים טובים ומאירים.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה לכל בני ובנות ישראל![א] תהלים מט, ד. המלה פי עצמה היא ראשי התבות פי ידבר. יש בפסוק חכמה ובינה, "חכמות... תבונות", והנה חכמות = דעת, וכך יש את כל החב"ד. "פי ידבר חכמות" = 780, 39 (הוי' אחד, טל) במשולש, ל פעמים הוי'. אם נבנה סדרה מערכי שלש המלים,  90 (פי), 216 (ידבר), 474 (חכמות) המספר הבא יהיה 864 = תבונות (ארבע פעמים ידבר-יראה, יראה-ידבר ברצוא ושוב)! וביחד (פי ידבר חכמות תבונות) 1644 = ואהבת את הוי' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך (= 12 פעמים 137).

המשך הפסוק, "והגות לבי תבונות" = 1326 = 51 במשולש = אמונה פעמים אהבה = "ישא הוי' פניו אליך וישם לך שלום". כל הפסוק "פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות" = 2106 = אנכי פעמים הוי' ("אנכי הוי' אלהיך", פתיחת עשרת הדברות) = ג"פ שבת (כנגד ג עליות של שבת וג' סעודות שבת. "פי ידבר חכמות והגות לבי [תבונות]" = 1242 = 6 צירופי אור, כאשר אור = 207, שבת, 702, בהיפוך ספרות.

יש בפסוק 6 תבות ו-25 אותיות, אותו מבנה של "שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' אחד" שעולה 1118, 43 פעמים הוי'. שני הפסוקים יחד = 3224 = אחד פעמים אברהם – "אחד היה אברהם", "כי אחד קראתיו". ראש וסוף שני הפסוקים – פ ת ש ד = 784 = 28 ברבוע.

[ב] משלי טז, א.

[ג] תהלים נא, יז.

[ד] קידושין מט, ב.

[ה] תהלים יט, ג.

[ו] ראה ברכות לא, א.

[ז] משלי לא, כו.

[ח] משלי יד, א.

[ט] ויקרא כז, לב.

[י] פתח אליהו.

[יא] ירמיה לא, טו.

[יב] נדה מה, ב.

[יג] סנהדרין ח, א.

[יד] קהלת ח, ד.

[טו] קהלת ח, ב.

[טז] ראה לקומ"א נו.

[יז] ראש השנה י, ב.

[יח] קהלת ח, א.

[יט] בראשית מט, כב.

[כ] בראשית טל, ו.

[כא] בראשית כט, יז.

[כב] "בן פרת" רמוז בראש-תוך-סוף המלים "פי ידבר חכמות", כאשר האותיות שלפני ה-ר (יידב) עולות הוי' והאותיות שאחרי ה-ר (חכמו) עד, "עד הוי' בכם".

  • הדפסה