גוי אחד בארץ

קריאת הנצח של עם ישראל, "שמע ישראל", חותמת במלה "אחד". ה"אחד" הזה מתייחס לה', שאין כיוצא בו; לתורת ה', המהווה את העולם ומגלה בו אלקות; ובעיקר לכח של עם ישראל, "גוי אחד בארץ", כח המאחד את המציאות כולה למקשה אחת.

 

המשך קריאה: גוי אחד בארץ

תגובה-יזמה-תגובה

בעולם הזה ה' מנהיג אותנו בתנאי אי-וודאות ועלינו לפתח קשב להנהגת ה'. כמובן, נדרשת מאתנו גם יזמה, אך תמיד עלינו להיות פתוחים וגמישים לשינויים שיזדמנו מן השמים.

 

המשך קריאה: תגובה-יזמה-תגובה

רמזי תשפ"א

רמזים לשנת תשפ"א כנגד כל עשר הספירות מעוררים השראה לברכותיה ועבודתה של השנה הקרובה. שנה טובה ומתוקה!

 

המשך קריאה: רמזי תשפ"א

נצבים היום

את תחושת הירידה של סוף השנה צריך לעצור בפרשת כי תבוא - "תכלה שנה וקללותיה". בנצבים צריך להתייצב, ליישר קו, ומכאן ואילך רק עולים - "תחל שנה וברכותיה".

 

המשך קריאה: נצבים היום

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION